previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

نکاتی درباره گیاه بویانس


نکاتی درباره گیاه بویانس

نکاتی درباره گیاه بویانس

بویانس

اکثراً بیخ آن را بکار می برند . انگم و شیره ای هم دارد که انگم از شیره قوی تر است .

بویانس را با روغن زیتون ، آبکامه ، کمی آب انگور کهنه مخلوط می کنند و بهم می زنند تا غلیظ شود و هرچه پرمایه

تر شودمفید تر است .

مزاج :گرم و خشک است .

خاصیت :تحلیل برنده است

زخم و قرحه :از شدت خشک کنندگی که در آن است پوسته استخوان فاسد شده را جدا می کند و چرک زخم را

از بین می برد .

مفاصل :با اعصاب بسیار ناسازگار است .

اندام های تنفسی :زائده های غلیظ را که در سینه باشند بیرون می آورد . برای شش خوب است و خوردن وضمادآن داروی ریه وزخم های ریه است. اندام های غذا :اگر بویانس را بر طحال بمالند یا آن را در آب گرم حل کنند و برطحال بمالند سختی طحال را از بین می برد .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد