نکاتی در مورد اختلالات پا….


نکاتی در مورد اختلالات پا….

نکاتی در مورد اختلالات پا....

 

اختلالات پا 

Congenital Talips calcano-valgusدر واقع این دفرمیتی برعکس پاچنبری است. پا در اورسیون و دورسی فلکسیون قرار گرفته است. امّا این دفرمیتی شدت کمتری از نوع قبلی دارد و پاسخ درمانی بهتر است. معمولاً سفتی بافت های نرم سمت پشتی - طرفی مانع از انورسیون و پایین رفتن پا میگردد. درمان توسط دستکاری های مکرر و آموزش داده شده توسط پدر و مادر انجام می شود و باید از بدو تولد آغازشده و هر روز چند مرتبه تکرار شوند. در صورت برطرف شدن نقص تا پایان یک ماهگی، دستکاری و تصحیح دفرمیتی باید توسط پزشک صورت گرفته و پای بچه گچ گرفته شود، گچ - تا اصلاح دفرمیتی - هر هفته تعویض می شودشایعترین استخوان «اضافی» در پا، استخوان مثلثی (OS trigonum) می باشد که در پشت تالوس (و بالای توبریزیته لکانئوس قرار میگیرد) و علامتی ایجاد نمیکند ولی گاهی با شکستگی تالوس اشتباه می شود. استخوان ناویکولار اضافی که در قسمت داخل  استخوان ناویکولار قرار میگیرد، شایعترین استخوان اضافی است که علامتدار می باشد و معمولاً باعث درد و تندرنس میگردد درد اکثرا در اثر فشار کفش ایجادمی شود. در صورت شدید بودن علایم این استخوان اضافی با جراحی برداشته می شود.Foot Strainمنظور از footstrain، آسیب های خفیف و مزمن وارد آمده به لیگمان های تارسال میباشد. ایستادن ها و یاراه رفتن های طولانی می تواند باعث بروز آن شود امّا این آسیب بیش از همه در افرادی رخ میدهد که دچار دفرمیتی های طولانی مدت در پای خود هستند (مثل peS planus و یا pes cavus)، بارزترین علامت در این افراد، دردهای طولانی پاست. درد متعاقب ایستادن و راه رفتن بدتر می شود و گاهی به پشت ساق هانیز انتشار مییابد. درمان های پیشنهادشده شامل ترکیبی از انواع اقدامات درمانی مثل کاهش زمان ایستادن و راه رفتن، استفاده از کفی های مناسب در کفش، حرکات مخصوص ورزشی پا و انگشتان پا و گاهی ایجاد تحریکات الکتریکی به منظور تقویت عضلات ساق و پا میباشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد