نکاتی در مورد دستگاه تناسلی شیرخواران


نکاتی  در مورد دستگاه تناسلی شیرخواران

نکاتی  در مورد دستگاه تناسلی شیرخواران

 پایین نیامدن بیضه، به چه موارد گفته می شود؟در بعضی از نوزادان پسر بیضه در محل خود نیست. یا در شکم و یا اینکه درمجرای خودش می باشد و کاملا پایین نیامده و قابل لمس هم نمی باشد.اگر بیضه پایین نیامد، چه اتفاقی بعدا خواهد افتاد؟ در بعضی از نوزادان بلافاصله پس از تولد بیضه پایین میآید و در جای اصلیخود قرار میگیرد. در تعدادی از بچه ها ممکن است تا سن یک سالگی پایین بیاید. اگر تا این مدت، بیضه ها پایین نیامد، باید هر چه زودتر به پزشک مراجعه شود" چون امکان اینکه تا زمان بلوغ هم پایین نیاید وجود دارد و ممکن است باعتچگونه می شود فهمید بیضه  پایین نیامده و یا اصلا وجود ندارد ؟بهتر است این کار را طبیب انجام دهد معذالک می شود این کتر را به این ترتیب انجام داد :بچه را مدتی در یک حمام گرم قرار می دهند. در صورتی که بیضه وجود داشته باشد، در حالت ایستاده در مجرای آن حس می شود اگر هیچوقت بیضه دیده و یا حس نشد، چکار باید کرد؟باید حتما به پزشک مراجعه نمود. پایین نیامدن بیضه آیا مسئله مهمی برای پسران جوان است؟بله. پایین نیامدن بیضه امکان عقیم شدن و بروز بدخیمی را افزایش می دهد. از به طرفی خود میتواند سبب بروز ناراحتی روانی در کودک شود.چه عللی باعث تورم بیضه میشود؟تورم بیضه معمولا در کود کی نادر است. ولی ممکن است در اثر عفونتها، خصوصا اریون، و ضربه تورم بیضه پیدا شود. بزرگ شدن و تورم بیضه و دردناک بودن آن. همچنین تب ولرز هم ممکن است وجود داشته باشد. باید حتما به پزشک مراجعه شود.

فتق

 فتق نافی چیست؟عبارت است از ضعف حلقه نافی در اثر فاصله دار بودن عضلات شکمی، لذا در این حالت قسمتی از روده از طریق این فاصله و ضعف در این حلقه به سمت خارج برآمده می شوند . شایعترین فتق ها، فتق نافی و فتق مغبنی است . ضمنا در قسمتهای دیگر بدن نیز فتق دیده می شود آیا فتق، ایجاد ناراحتی می کند؟در اکثر موارد خیر. خیلی جزئی است و ناراحتی مهمی ایجاد نمی کند.آیا در تمام موارد فتق قابل رؤیت است؟در مواقعی که طفل زور می زند و یا اینکه ایستاده است، بهتر و بیشتر جلب توجه میکند. آیا تمام فتق ها را باید عمل جراحی نمود؟معمولا اکثر پزشکان معتقدند در موارد عادی که فتق ناراحتی ایجاد نکرده، نبایستی عجله ای در انجام عمل جراحی بشود. چون با تقویت عمومی طفل و گرفتن دستورات لازم امکان بهبودی وجود دارد. لیکن اگر مدتی این کار انجام شد و بهبودی آشکاری دیده نشد، پزشک به شما خواهد گفت که چه وقت عمل کنید.درصورتی که فتق دچار اختناق شود، در هر لحظه و در هر سن باید فورا عمل شود. درغیراین صورت، ممکن است باعث سیاه شدن روده و مرگ طفلمیشود در چه موردی باید فتق را عمل کرد؟در مورد فتق نافی در صورتی که تا ۵-۴ سالگی همچنان باقی بماند و یا سایزشتا ۲-۱ سالگی در حال بزرگ شدن باشد باید عمل نمود. در فتق مغبنی هر زمان که به پزشک مراجعه نماید، باید عمل انجام شود. این نکته قابل ذکر است که درصورتی که فتق دچار اختناق شود، بلافاصله باید عمل جراحی صورت گیرد.چه علائم مهمی برای اختناق فتق وجود دارد؟این علائم عبارت است از استفراغ، غذا نخوردن، درد شدید و در بچههای کوچک گریههای شدید و ممتد وجود دارد. باید هر چه زودتر به پزشک مراجعه شود.آیا فتق بند، مؤثر است؟خیر، معمولا بی فایده است.

آب آوردن اطراف بیضه (هیدروسل)

هیدروسل چیست؟آب آوردن اطراف بیضه را می گویند. این مایع اطراف بیضه، از کجا می آید و چگونه پیدا می شود؟در اطراف هر بیضه، غلافی شفاف وجود دارد و مقدار کمی هم مایع برای حفظ بیضه در آن وجود دارد که در این حالت عادی است. لیکن در نوزادان ترشح زیاد و وجود مایع زیاد و باز جذب ناکامل آن، باعث می شود که بیضه بزرگتر و متورم به نظر برسد. آیا این بزرگی بیضه واقعی است؟هیدروسل در نوزادان، امری عادی است و در خیلی از نوزادان دیده میشود. معمولا احتیاج به درمان ندارد و با بزرگ شدن طفل، تدریجا مایع جذب شده و به جای عادی برمیگردد. لیکن اگر در بچههای بزرگتر این تورم و مایع وجود داشته باشد، باید عمل جراحی انجام شود. ۶۰۱- چگونه می توان فرق بین فتق و مایع در بیضه را تشخیص داد؟مایع در بیضه با تغییر وضعیت بزرگ یا کوچک نمی شود. در مورد فتق، بافعالیت، سرپا ایستادن، گریه و ورزش سنگین بزرگ می شود. وقتی که طفل می خوابد، کاملا کوچک می شود و فتق بجا میرود. ۶۰۲- تا چه مدت هیدروسل باقی میماند؟ معمولا تا قبل از ۴ ماهگی از بین م یرود.

تورمدستگاه تناسلی در دختربچه ها

علت تورم و التهاب دستگاه تناسلی در دختربچه ها چیست؟عفونتهای خفیف که معمولا در اثر آلودگی محیط خصوصا شورت یا حمام، مخصوصا حمام های عمومی ایجاد می شود و معمولا ممکن است با ترشح نیز همراهباشد.اگر ترشح خونی یا چرکی از دستگاه تناسلی دختربچه خارج شد، چه باید کرد؟اغلب اوقات بنا بر طبیعت، دختربچه به سنی می رسد که دستگاه تناسلی اش را بشناسد و درنتیجه ممکن است دستکاری نیز بنماید و حتی شیئی به خودش فرو نماید که این کار باعث تحریک و ایجاد خراش و زخم بشود. نکته قابل توجه اینکه اگر مادر چنین وضعیتی را دید، نبایستی زود تصمیم بگیرد و کودک را گناهکار بداند. این طبیعت هر طفل در این سن است که به وضع بدن خودش آگاهی پیدا نماید، نباید به او گفت چرا خود را زخمی نموده و هر چه زودتر به پزشک مراجعهشود. آیا سوزش در موقع ادرار کردن علامت عفونت دستگاه تناسلیاست؟ ممکن است به دنبال تورم و التهاب مهبل (دستگاه تناسلی خارجی) کودک دچار احساس سوزش به دنبال ادرار کردن شود که درمان التهاب ناحیه باعث رفع سوزش خواهد شد. در هر حال با توجه به شیوع عفونت ادراری در کودکان لذا علتسوزش ادراری باید توسط پزشک متخصص افتراق داده شود که ثانویه به عفونت ادراری است و یا ثانویه به التهاب دستگاه تناسلی می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد