نکاتی طلایی در تربیت فرزند مبتلا به ام اس


نکاتی طلایی در تربیت فرزند مبتلا به ام اس

نکاتی طلایی در تربیت فرزند مبتلا به ام اس

 

* علایم شناختی برای هر فرد مبتلا به ام اس موضوع مهمی محسوب می شود، اما این موضوع، به خصوص برای کودکان، به خاطر تاثیر بالقوهاش بر کارایی آن ها در مدرسه، از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل آنکه تغییرات شناختی (شامل اختلال در توجه، حافظه، پردازش اطلاعات و حل مسائل) در مراحل ابتدایی بیماری نیز ممکن است به وقوع بپیوندد.

- حتی به عنوان اولین علامت - حتما باید در مورد آن آگاهی و شناخت پیدا کنید تا بتوانید مراقب باشید. (به منظور آگاهی از تعریف تغییرات شناختی در بزرگسالان به فصل ۹ مراجعه کنید.) اگر شما (یا آموزگار) متوجه هرگونه تغییری در عملکرد کودک شدید، یک بررسی شناختی را مد نظر قرار دهید. هدف از این کار، تشخیص زودهنگام هرگونه تغییر است تا مدرسه بتواند کمک و مساعدتی را که فرزندتان بدان نیاز دارد، به وی ارائه دهد؛ درنتیجه او بهراحتی بتواند دروس خود را فراگیرد و عملکردش به بهترین وجه ممکن باشد.

تربیتی فرزند، زمانی که فرزند تان مبتلا به ام اس است

تربیت فرزند، به خودی خود، حتی بدون وجود ام اس هم مشکل است. بنابراین در این مبحث چند نکته در مورد برآمدن از عهده ی این مهم خدمتتان عرض می کنیم. توصیه هایی که در ذیل می آید شامل بعضی از مهمترین مسائلی می شود که با آن سروکار دارید:

* در مورد تشخیص بیماری فرزندتان بی پرده با وی به گفتگو بنشینید. خیلی بهتر است صمیمانه به فرزندتان اطلاعاتی در مورد اینکه چه چیزی در شرف وقوع است، ارائه دهید تا اینکه بگذارید تصورات وی در مورد بیماری، جایگزین این اطلاعات شود. اطلاعاتی که شما به وی می دهید در این رابطه مرتفع میسازد. یک گفتگویی بی پردہ  صادقانه فرزندان، احساس امنیت و اطمینان به آنها میبخشد. به عبارت دیگر، وقتی شما در گفتگو راجع به مسائل دشوار، احساسی راحتی کنید، فرزندتان هم از اینکه می بیند به او بها داده می شود، احساس اطمینان خاطر خواهد کرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد