نکاتی مهم در رابطه با میخچه و پینه/قسمت اول


نکاتی مهم در رابطه با میخچه و پینه/قسمت اول

نکاتی مهم در رابطه با میخچه و پینه

با انتخاب کفش هایی با پاشنهٔ مناسبدکتر «کنراد» میگوید: «زنان بسیاری را میبینیم که مشکلاتی در رابطه با کفش های پاشنه بلند دارند. گفته می شود طراحان کفش ناچارند رویهٔ کفش های بدون بند کوتاه و کم عرض درست کنند تا قالب پا شوند و این مسأله واقعاً صحت دارد. اما کفش های بند دار (کفش هایی که مثل کتانی در قسمت جلو بند دارند) بندی دارند که کفش را نگه می دارد و قسمت عقب پا را محکم در جای خود حفظ میکند.این امر مانع از شر خوردن پا به سمت جلو و در نتیجه وارد شدن فشار به پنجهٔ پا هنگام راه رفتن می شود. کفش های بدون بند پا به قسمت جلوی کفش سر میخورد و در تنگ ترین قسمت کفش فشرده می شود.» به منظور پیشگیری از چنین مشکلاتی دکتر «کووین» پوشیدن کفش های به اندازهٔ پا با پاشنهٔ مناسب را توصیه می کند. مردان در این رابطه مشکل زیادی ندارند و به راحتی میتوان از آنها خواست که کفش مناسبی بهوشند. توصیهٔ وی به زنان این اپست که از کفش هایی که پاشنهٔ متوسط دارند در محل کار استفاده نمایند.پوشیدن کفش های پاشنه بلند در مواقع خاصی مانعی ندارد. ولی برای محل کار بهتر است از کفش های پاشنه کوتاهتر استفاده شود. دکتر «کووین» در ادامه میافزاید: «اگر مجبور به پوشیدن کفش پاشنه بلند هستید حداقل کفشی را انتخاب کنید که کفهٔ داخلی آن در قسمت پنجه حالت اسفنجی داشته باشد و یا از کفاش بخواهید تا اسفنجی در قسمت پنجهٔ کفش برایتان بگذارد و اگر پشت پایتان پینه بسته تا خوب شدن پینه از پوشیدن کفش های پشت باز خودداری کنید. پوشیدن کفش های مناسب و اندازه پابه گفتهٔ «تری اسپیلکن»، کارشناس پا، مهمترین مسأله هنگام خرید کفش اندازه بودن آن است. کفش چه ۲۰۰۰ تومانی چه ۲۰۰۰۰ تومانی، اگر خوب اندازهٔ پا نباشد، مشکل ایجاد خواهد کرد. از اندازه بودن طول کفش اطمینان حاصل کنید. بین بلندترین انگشت پا و انتهای کفش باید به اندازهٔ قطر یک انگشت شست فضای خالی باشد. (توجه داشته باشید که شست پا الزاماً بلندترین انگشت نیست.)کفش در قسمت پنجه نیز باید به حد کافی آزاد و راحت باشد به طوری که به انگشتان فشاری وارد نیاورد. بیشتر طالب کفش های چرمی باشید. زیرا امکان تنفس پا داخل آن ها وجود دارد. فراموش نکنید که پوشیدن کفش تنگ همانقدر مضر است که پوشیدن کفش گشاد. در صورت گشاد بودن کفش، پاها داخل آن شر میخورند و سایش ایجاد می شود. سایش پوست نیز همانطور که کفش تنگ باعث فشرده شدن پا می شود میتواند باعث ایجاد پینه یا میخچهگردد.پینهچه کسی است که بخواهد پایش پینه درآورد؟ شاید شما دوست داشته باشید! گاهی ایجاد یک پینهٔ کوچک خوب است. کف پای افرادی که زیاد با پای برهنه راه می روند ممکن است پینه ببندد و البته این خوب است. این پینه ها از پوست در برابر زمینهای سفت و گرمای زمین حفاظت میکنند. اگر این پینه ها به حد کافی ضخیم شوند حتی میتوانند از بریدگی پا با اجسام تیز نیز جلوگیری کنند.این نوع پینه ها غالباً دردناک نیستند. گاهی اوقات پینه مانع از رشد ناخن می شود. با فرو رفتن نوک تیز ناخن در بافت های مجاور، پوست نیز ضخیم و سخت می شود تا از وارد آمدن آسیب بیشتر جلوگیری کند. اگر مایل به در آوردن چنین پینه هایی هستید باید آنها را به حال خود بگذارید. در صورت دردناک شدن آنها، برای تسکین موقت می توانید پاها را در آب گرم یا آب گرم و صابون قرار دهید. اما هرگز اقدام به کندن و نازک کردن پینه ها نکنید. در صورت شدید بودن درد به پزشک مراجعه نمایید.نکاتی مهم در رابطه با میخچه و پینه/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد