نکاتی مهم پیرامون ترمیم اپیزیوتومی


نکاتی مهم پیرامون ترمیم اپیزیوتومی

نکاتی مهم پیرامون ترمیم اپیزیوتومی

 

لحظه ی بزرگ: به دنیا آوردن فرزند

هنگامی که سر بچه در بین انقباضات قابل رؤیت باقی بماند، پرستار به شما کمک می کند در وضعیت زایمان قرار گیرید. اگر در اتاق زایمان وضع حمل می کنید، تنها کاری که لازم است، این است که قسمت پایینی تخت برداشته شود و حایل های پا گذاشته شود.

اگر لازم باشد به اتاق دیگری برای زایمان منتقل بشويد (بیشتر شبیه یک اتاق عمل)، پرستارتان، شما و تمام مانیتورها را با یک برانکار منتقل می کند. چه در اتاق زایمان چه در اتاق دیگری برای زایمان وضع حمل کنید، هر دو به امکانات جایی که زایمان می کنید و عوامل خطری که ممکن است داشته باشید، بستگی می یابد.

پس از آنکه در وضعیت زایمان قرار گرفتید، باید همچنان با هریک از انقباضات خود فشار وارد کنید. دکتر یا پرستار شما پرینه را معمولا با محلول بتادین تمیز می کند، و یک پارچه ی استریل بر روی پاها می اندازد تا محیط را برای نوزاد تا حد امکان پاکیزه نگه دارد. همچنان که فشار وارد می کنید، پرینه هر چه بیشتر کشیده میشود. نیاز به انجام اپیزیوتومی معمولا در لحظات آخر مشخص می شود.

نیاورید تا بتواند قبل از آنکه مابقی بدن نوزاد بیرون بیاید، ترشحات داخل دهان و بینی او را با ساکشن تمیز کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد