نکاتی که باید در مورد زگیل بدانید…


نکاتی که باید در مورد زگیل بدانید…

نکاتی که باید در مورد زگیل بدانید...

دست کاری نکردن زگیل :

دلیل مهم برای مراجعه به پزشک در درمان زگیل، بروز آن ها در مناطق حساس بدن است. رایج ترین داروی درمان زگیل اسید سالیسیلیک است که اگر در اثربی توجهی و کاربرد نادرست با بافت سالم تماس پیدا کند به آن آسیب می رساند.در این صورت احتمال دارد جای چون اثر سوختگی به طور دائم بر پوست بماند ویا به چشم اسیبه برساند.147026136513371157

لذا مصرف ان تحت نظر پزشک و افراد متخصص توصیه می گردد در صورتی که سیستم دفاعی بدن از قدرت کافی در مبارزه با ویروس برخوردار باشد درمان خود به خود آن چند ماه طول میکشد. بی توجهی به وجود زگیل در بدن نشانه بی توجهی به گسترش آن در سایر بخش های بدن، دوستان و افراد دیگر است. خراشیدن، کندن، فشار دادن یا بازی کردن با آن، باعث جاری شدن مایع آن میگردد که باعث انتقال ویروس از طریق زخمی ملایم در بدن فرد یا دیگری می شود. .

دکتر پری میگوید با افرادی برخورد داشته است که به علت کندن زگیل به وسیلهٔ دندان دچار زگیل ناحیهٔ لب و دندان شده اند. یک زگیل می تواند باعث انتشار و ایجاد زگیل های متعدد گردد. توصیه میگردد از دست زدن به زگیل .خودداری شود درمان سریع و بدون درد زگیل وعدم بروز مجدد آن که مطلوب همگان است امری مشکل است. دکتر پری معتقداست که ویروس زگیل بسیار پایدار است و تا ۶۰ سال می تواند دوام داشته باشد. وی چون بسیاری از متخصصین پوست معتقد به این اصلی است که درمان های ساده تر در مرحلهٔ اولیه بکار روند و درمان های شدیدتر نظیر استفاده از نیتروژن مایع در مراحل بعدی استفاده شود.

جلوگیری از انتشار ویروس : دکتر گاست ورث میگوید، به دلیل بی آزار بودن زگیل افراد نسبت به آنها بیتوجه یا با آنها بازی می کنند. در صورت خاراندن زگیل ویروس به زیر ناخن منتقل و ایجاد زگیل در ناحیه می کند که گاه فرد مجبور می شود جهت جلوگیری از انتشار آن بخشی از ناخن آلوده را بکشد ثابت شده است که زگیل های اطراف ناخن انگشتان و برجستگی های پاشنهٔ پا دردناک است زیرا به راحتی متلاشی می شوند که احتمال عفونی شدن آنوجود دارد و باید چون هر بیماری مسری دیگر با آن رفتار گردد. در صورت دست زدن به آن دست ها را بشوئید و اجازه ندهید فرد دیگر از حولهٔ شما استفاده کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد