نکاتی که باید همیشه در مبارزه باکرم کدو دانست


نکاتی که باید همیشه در مبارزه باکرم کدو  دانست

نکاتی که باید همیشه در مبارزه باکرم کدو  دانست

 کرمی است دراز و به شکل نوار که در معده انسان تئلید می شود بدنش بندبند و یک سران باریک و باندازه سر سنجاقی که بدیوار روده میچسبد و مواد غذائی جذب میکند. سر دیگرش پهنتر و بندهایش درشتتر و در آنها مقدار زیادی تخم تولید. تعداد این بندها یا حلقه ها ممکن است به برسد از خوردن گوشت خوک و گاو که خوب پخته نشده باشد تولید می شود وارد روده انسان میگردد. بفرانسه (تنیا) میگویند." نکات زیر را  باید همیشه در مبارزه باکرم کدو بخاطر داشت. کرم کدو از سرما میترسد زیرا محیط زندگی او در روده انسانی است که حرارت ۳۷ درجه سانتیگراد میباشد. بنابراین باید بهنگام خروج کرم بیمار در آب گرم ۳۷ درجه حرارت داشته باشد در میان طشت بنشیند و از تکان نیز پرهیز کند. چون بدن کرم بسیار نازک و باید آب طشت باندازه کافی باشد که هنگام خروج کرم تماماً خارج شده و پاره نشود. نکته مهم خروج کرم کدو سر آنست زیرا اگر سر کرم خارج نشود خطر تشکیل مجدد بدن کرم وجود دارد و تشکیل کرم کدو بطوریکه گفته شد از مصرف گوشت نه پخته. مخصوصاً گوشت خوک امکانپذیر میگردد و حال آنکه مسئول کرم های امعاء و کرمک، میوه ها و سبزی های خام که آلوده به کود حیوانی و انسانی است.بنابراین در شستشوی سبزی های خام بطوریکه در قسمت اسهال خونی هم گفته شده دقیق باشند. مخصوصاً در کاهو و سبزی خوردن و غیره توصیه میشود. اینک میپردازیم به معالجه و رفع آن: یکصد گرم تخم کدو را پوست گرفته و با عسل و یا شکر مخلوط نموده پس از نرم کردن خمی ری بدست می اید که باید ان را در یک دفعه مصرف کرد و نیم ساعت بعد ۲ قاشق شام خوری روغن کرچک مصرف نمود ان های که مبتلا به یبوست هستند ۳ قاشق میل کنند تخم کدو ضد کرم کدوست. اغلب ه ۶ تا ۸۰ گرم مخلوط با قند و یا عسل یا شکر به بیمار می دهند. اطفال نصف این مقدار و روز قبل از خوردن دوا از غذا پرهیز و یا خیلی کم خورده شود و دو ساعت بعد از خوردن تخم کدو مسهل بنوشند و غذای بیمار بایستی ترش باشد مانند آبغوره، آش تمرهندی، آش انار و سوپ لیمو و غیره. در اروپا عموماً بجهت دفع کرم این تخم را بواسطه سهولت کار و بی ضروری و ارزانی قیمت مصرف می نمایند. و اگر کرم دفع نشد یکی دیگر از گیاهان ضد کرم بکار میبرند مصرف سیر کرم های نخ مانند که در امعاء کودکان بوجود میآید از بین میبرد و به عضلات و قلب هم نشاط میدهد." یک درمان ساده با آب پیاز: یک پیاز را رنده کرده و یک شب در یک ظرف آب بگذارید تا صبح بخیسد صبح آب آنرا با فشار گرفته ناشتا بنوشید در عرض ۵ یا ۶ روز که این کار کردید و با تجدید درمان در سه نوبت تمام کرمها نابود و از رشد مجدد تخم های آن جلوگیری می شود." خرما را ناشتا صبح میل نمائید کرم های روده از بین میرود. یا هفت دانه از خرماهای خشک را بهنگام خواب تناول کنند کرمها در شکمش کشته خواهند شد. خرما بدن را گرم میکند و خون غلیظی بوجود میآورد و به پوست بدن طراوت و شادابی میبخشد."" پوست نارنج که خشک شده باشد کوبیده که کاملاً نرم شود با آب گرم بخورند در دفع کرم مؤثر است افسنتین که به چند نام معروف است (بر بخاسف، بومادران، کیک) جوشانده این گیاه بمقدار ده گرم در هر وعده صبح ناشتا بشرحزیر مصرف نمایند، ده تا بیست گرم در یک لیتر آب ده دقیقه دمکرده یا جوشانده بقدر یک قاشق با عسل شیرین نموده یا بهتر است عسل را در یک چهارم لیتر آب جوشانده اول این شربت را میل نمایند چون کرم بشرینی (رامیل نمایند چون کرم به شیرینی خیلی علاقه دارد دهان خود را باز می کند. نیم ساعت بعد از خوردن عسل جوشانده بومادران را در صورتیکه بینی خود را گرفته باشید سرکشید که بوی دوا بمشام کرم نرسد تا دواها کار خود را کرده و تمام کرمها را نابود سازد.این عملی را چهار هفته مداومت دهید و هفته هشتم باز تکرار نمائید تا تمام کرمها و تخم آنها از وجود شما دفع شده باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد