نکات مهم برای سفر ویژه ی بیماران مبتلا به ام اس 


نکات مهم برای سفر ویژه ی بیماران مبتلا به ام اس 

نکات مهم برای سفر ویژه ی بیماران مبتلا به ام اس 

 

*زودتر از موقع به فرودگاه بروید تا روند طولانی تشریفات امنیتی و وارسی چمدان ها و کنترل وجود یا عدم وجود اضافه بار انجام شود تا مجبور نباشید برای این کارها عجله کرده و انرژی زیادی صرف کنید.

*چمدانهای خود را هوشمندانه ببندید، طوری که وسایل مورد نیازتان روی وسایل دیگر باشد؛ و دیگر آنکه سبک سفر کنید، به صورتی که برای نقل مکان از جایی به جای دیگر، بیش از حد نیاز، چمدان جابهجا نکنید.

*وقتی هرگونه وسیله ی حرکتي خود از قبیل روروک موتوری را وارسی می کنید، روی هر قسمت از قطعات آن برچسبی شامل نام و شماره تلفنتان بزنید و اگر احیانا نیاز است که قطعات وسایل شما از هم باز شود (و طبعاً دوباره باید سوار شود)، بروشورهای آنها را همراه خود باشید.

داروهای خود را به صورت صحیح و مطمئن بسته بندی کنید.

در صورتی که از یک داروی تزریقی استفاده می کنید، سرنگها و شیشههای دارو را در جعبه ی اصلی خودشان حمل کنید و نسخه ی دارویی آنها را را به همراه خود داشته باشید، در این صورت مأموران بازرسی آنها را توقیف را نخواهند کرد. وجود نامه ی پزشکتان به تنهایی کافی نیست، بلکه وجود نسخهی دارویی واقعاً در اینجا لازم است.

داروهایتان را حتماً در ساک دم دستتان قرار دهید، همینطور فهرست کاملی از داروهای   نسخه و بدور خود همراه داشته باشید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد