نکات مهم برای مراقب از بزرگسالان


نکات مهم برای مراقب از بزرگسالان

نکات مهم برای مراقب از بزرگسالان

 

این مبحث، ویژه ی آن هایی است که از فرد مورد علاقهشان که مبتلا به ام اسی است، مراقبت میکنند. اگر اماس فردی پیشرفت کند و بدتر شود، تمرکز تیم پزشکی به صورت فزایندهای متوجه نیازهای پزشکی، روانی و اجتماعی وی خواهد شد. بنابراین شما که مراقبت بیمار را به عهده دارید، ممکن است احساس کنید کنار گذاشته شدهاید - و به راستی هم بدین گونه است.

در ادبیات ام اس، گاهی به مراقب ها، به خصوص شریک زندگی یا نزدیکانی که وظیفه ی مراقبت را به عهده دارند، می گویند: «بیمار نامحسوسی»؛ زیرا نیازهای این افراد غالباً نادیده انگاشته می شود. شاید شما تنها کسی باشید که از شخصی مورد نظرتان مراقبت می کنید؛ در اینجا به بعضی مسائل مهم که میتواند سلامتی و تندرستی تان را تضمین کند، اشاره می کنیم:

به خاطر داشته باشید، سلامتی فیزیکی و احساسی شما درست به اندازهی طرف مقابلتان اهمیت دارد.

پذیرفتن مراقبت از کسی، هم جنبهای اجباری دارد و هم توان فرساست و ما میدانیم مراقبان و همراهان زمانی که از شخص دیگر مراقبت میکنند، تمایل دارند سلامتی خود را نادیده بگیرند، اگر در به خاطر سپردن مسئلهی مراقبت از خود، دچار مشکل هستید، پیام خدمه ی پرواز را که در ابتدای هر پرواز عنوان می کنند، به یاد بیاورید: «اگر در حال مسافرت با یک بچه یا کسی هستید که نیاز به کمک دارد، ابتدا روی صورت خود ماسک اکسیژن بگذارید و بعد به کمک او بروید». به عبارت دیگر، اگر از خودتان مراقبت نکنید، نمیتوانید کمک زیادی به فرد دیگری بکنید. پس مطمئن شوید که:

* از توصیه های مسائل پیشگیرانه بهداشتی و برنامههای غربالگری رده سنی خود پیروی می کنید.

* به صورت هنرمندانهای برای استراحت و تمدد اعصاب وقت پیدا می کنید.

* در صورت نیاز برای خودتان تقاضای کمک می کنید.

* از طرف خودتان بلند و رسا صحبت کنید. به خصوص در مواردی که اماس بیمارتان پیشرفته تر می شود، پزشک ممکن است درمان راهکاری را پیشنهاد کند که شما هم درگیر آن شوید، حتی بدون اینکه وقت زیادی را صرف فکر کردن به این موضوع کند که این روش درمانی بر زندگی، سلامتی و آسایش شما چه اثری خواهد داشت. به عنوان مثال، ممکن است پزشک توصیه کند که شما در انجام ورزشهای کششی یا سایر درمانهای بیمار، همراهی و کمک کنید. یا ممکن است پیشنهاد کند، در کارهایی مثل حمام رفتن، لباس پوشیدن، یا دستشویی رفتن به بیمار کمک کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد