نکات مهم در شیردهی به نوزاد


نکات مهم در شیردهی به نوزاد

نکات مهم در شیردهی به نوزاد

 

هنگامی که از یک سینه به سینه ی دیگر تغییر می دهید، با گذاشتن نوزاد بر روی شانه یا بر روی زانوها و ضربه زدن آرام به پشت او، صبر کنید تا آروغ بزند. شکل ۱۳ - ۴ برخی از حالت های مختلف آروغ زدن را به شما نشان میدهد. بعد هنگامی که شیر خوردن تمام شد، مجددا او را نگه دارید تا آروغ بزند.

 به طور کلی، مادران تقریبا هشت تا دوازده بار در روز شیر میدهند (ده بار به طور امکان دریافت مواد غذایی خاص برای رشد و تکامل سالم می دهد. سعی کنید فواصل شیردهی را به طور یکسان در طول روز تنظیم کنید، البته نوزاد شما نیز بر این برنامه تأثیر می گذارد. مجبور نیستید نوزاد را برای خوردن شیر بیدار کنید . مگر اینکه بنا بر تجویز اکید متخصص اطفال خود ملزم به انجام آن باشید.

اگر نوزاد در سراسر شب مایل به خواب باشد، مخصوصا مجبور نیستید او را بیدار کنید، فقط این را به حساب خوش شانسی خود بگذارید. همچنین هیچ دلیلی برای امتناع از شیر دادن به نوزاد گرسنه نباید داشته باشید . حتی اگر فقط یک ساعت یا در همین حدود از آخرین وعدهی شیر او گذشته باشد. همچنین به خاطر داشته باشید در صورت استفاده از شیر خشک به صورت مکمل غذایی، تعداد وعده های شیر خوردن ممکن است کمتر از حد متوسط شود.)

می توانید بگویید نوزادتان به مقدار کافی شیر می خورد اگر  به طور متوسط ده بار در روز شیر می خورد وزن اضافه می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد