نکات مهم و خواندنی در مورد مسواک زدن کودکان


نکات مهم  و خواندنی در مورد مسواک زدن کودکان

نکات مهم و خواندنی در مورد مسواک زدن کودکان

 

دسته مسواک را طوری در دست بگیرید که امکان چرخیدن داشته باشد. طول مسواک باید به اندازهای باشد که بتواند دندانهای خلفی را هم بخوبی تمیز کند. هنگام مسواک زدن سطح داخلی دندانها را فراموش نکنید. هر سه دندان را می توانید با هم مسواک بزنید. مسواک را هرگز با آب گرم خیس نکنید؛ زیرا از قدرت پاک کنندگی آن کاسته می شود. مسواک را باید خشک بکار برد و پس از پایان کار آن را بخوبی شست و در جایی مناسب قرار داد تا خشک شود.

مسواک زدن کودکان

 تمیزکردن دندانهای کودک باید با رویش نخستین دندان شیری او یعنی حدود ۷-۵ ماهگی شروع نمود. این کار توسط یک تکه کوچک گاز یا پنبه تمیز انجام می شود. این تکه گاز یا پنبه به آرامی و چند بار روی دندانهای موجود در دهان کشیده می شود. با رویش حدود نیمی از دندانهای شیری (حدود ۱۰ عدد) باید مسواک زدن این دندانها توسط والدین آغاز شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد