نکات کلیدی در ارتباط با بیوپسی کلیه


نکات کلیدی در ارتباط با بیوپسی کلیه

نکات کلیدی در ارتباط با بیوپسی کلیه 

 بیوپسی کلیه، یکی از روش های با ارزش تشخیصی است که به عنوان راهنمایی برای درمان صحیح می باشد. این تکنیک اغلب میزان بافت کافی جهت مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی و بررسی های ایمونوفلورسانت، فراهم می کند. کنتراندیکاسیون های مطلق آن عبارتند از: کلیه منفرد، اختلال شدید عملکرد کلیه یک طرف حتی اگر کلیه دیگر عملکرد مناسبی داشته باشد، بیماری های خونریزی دهنده، همانژیوم، تومور یا کیست بزرگ، آبسه یا عفونت و هیدرونفروز، کنتراندیکاسیون های نسبی عبارتند از افزایش فشار خون شدید ،اورمی ،آترواسکلروز شدید و مشکلات غیرمعمول جهت انجام بیوپسی به علت چاقی، ادم جنرالیزه و عدم توانایی بیمار در صاف درازکشیدن. اندیکاسیون های بالینی آن عبارتند از: تشخیص، تعیین پیش آگهی، پیگیری پیشرفت یک ضایعه و پاسخ به درمان، اثبات وجود یک بیماری ژنرالیزه مثل اختلالات اتوایمون، آمیلوئید ،سارکوئیدوز و تشخیص اختلال عملکرد کلیه پیوندیكليه دردیک جراح کلیه و مجاری ادراری، ایجاد عارضه پس از نمونه‌برداری را بسیار نادر خواند و گفت: در صورتی که بیمار پس از نمونه‌برداری دچار تپش قلب، تعریق و سرگیجه شد، لازم است وضعیت وی به آگاهی پرستار بخش برسد.بیوپسی کلیه روش تشخیص مهمی برای شناسایی علت بیماری کلیه است که با برداشتن نمونه کوچکی از کلیه از راه پوست، توسط سوزن با کمک سونوگرافی انجام می‌شود.بررسی نمونه زیرمیکروسکوپ تا حد زیادی به تشخیص علت بیماری کلیه کمک می کند و بدون تشخیص علت بیماری، درمان قطعی بیماری امکان پذیر نیست.بیمار در بخش بستری و فشارخونش کنترل می شود. از چند روز پیش از بیوپسی داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین، پلاویکس و وارفارین قطع می‌شوند. تست‌های تشخیصی جهت بررسی عملکرد کلیه، آزمایش ادرار، تست‌های انعقادی و سونوگرافی کلیه ها انجام می شود و بالاخره پزشک دلایل انجام بیوپسی و راه‌های تشخیصی جایگزین و عواقب عدم انجام نمونه‌برداری ر ا برای بیمار شرح می‌دهد.قبل از انجام بیوپسی کلیه، از دست بیمار ورید محیطی با آنژیوکت گرفته و سپس به اتاق انجام نمونه‌برداری منتقل می شود. بیمار روی برانکارد برروی شکم (بالشی در زیر شکم‌اش قرار می گیرد) و در صورت نمونه برداری از کلیه پیوندی به پشت دراز می کشد و پس از تعیین محل کلیه با سونوگرافی، پوست محل نمونه‌گیری ضدعفونی و با آمپول لیدوکائین به صورت موضعی بی‌حس می‌شود.وحیدی اضافه کرد: نمونه‌گیری توسط سوزن اتوماتیک انجام می شود. برای بدست آوردن نمونه مناسب ممکن است این کار چندین نوبت تکرار شود. بعد از نمونه‌برداری، بیمار باید تا دو ساعت در همان وضعیت بر روی برانکارد بی‌حرکت باقی بماند.بیمار تا صبح روز بعد از نمونه برداری در حالت استراحت کامل در تخت باقی می‌ماند و علائم حیاتی‌اش به صورت منظم کنترل می‌شوند. پس از انجام سونوگرافی در صورت نبود عارضه، پزشک اجازه خارج شدن از تخت را به بیمار می‌دهد.بیمار باید تا دو هفته بعد از انجام نمونه برداری از انجام فعالیت‌های سنگین (ورزش‌های رزمی، برداشتن بارسنگین و غیره) خوداری کند.در صورتی که بیمار پس از نمونه‌برداری دچار تپش قلب، تعریق، سرگیجه شد، لازم است وضعیت وی به آگاهی پرستار بخش برسد.گاهی خون در ادرار دیده می‌شود که اغلب بدون اقدام خاصی و با ادامه استراحت در بستر، بهبودی حاصل می‌شود، اما شاید لازم باشد بیمار مدت بیشتری در بخش بماند یا حتی نیاز به خون پیدا کند.به ندرت به علت خونریزی غیرقابل کنترل، جراحی لازم می‌شود و در صورت خونریزی غیر قابل کنترل، احتمال خارج کردن یک کلیه وجود دارد. در موارد بسیار نادر احتمال آسیب به اعضای مجاور کلیه نظیر طحال نیز وجود دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد