نکات کلیدی در ارتباط با درمان سندرم های پارانئوپلاستیک


نکات کلیدی در ارتباط با درمان سندرم های پارانئوپلاستیک

نکات کلیدی در ارتباط با درمان سندرم های پارانئوپلاستیک 

  ۱ - بیماری موضعی در مراحل اولیه، درمان قطعی، رادیکال نفرکتومی است (برداشتن کل محتویات فاسیای ژورتا، ادرنال و قسمت کلیه)، RCC دوطرفه شیوعی معادل ۳٪ دارد در این بیماران بعد از جراحی نیاز دائمی به دیالیز وجود دارد. به همین علت نفرکتومی ناقص در این بیماران توصیه میشود، چراکه نفرکتومی کامل باعث نیاز بیماران به پیوند کلیه و دیالیز .میگردد بیماران پیر همراه با ضایعات کوچک (۳cm) را میتوان فقط observe کرد، چرا که رشد تومور کند است.۲- بیماری منتشر در حدود ۳۰٪ بیماران، در هنگام تشخیص دارایمتاستاز RCC هستند. جراحی: در بیماران زیر توصیه به انجام نفرکتومی تسکینی palliative شده استA) بیمارانی که خونریزی شدید دارند، B) بیماران دچار سندرم های پارانئوپلاستیک،C) دردهای شدید که به مصرف اوپیوئیدها پاسخ نمی دهند.برداشتن متاستازهای منفرد مغزی توسط جراحی نقش مهمی در بهبود شرایط بیمار دارد. 3 - شیمی درمانی، رادیوتراپی: RCC نسبت به شیمی درمانی و رادیوتراپی نسبتاً مقاوم است، هرچند رادیوتراپی در تسکین متاستازهای RCC به مغز، استخوان و ریهها، تا حدودی مؤثر می باشد. وین بلاستین، مؤثرترین دارو علیه این تومور بوده، پاسخ تومور به آن کمتر از ۱۰٪ است. 4- استفاده از تنظیم کننده پاسخ بیولوژیک: شامل استفاده از BCG، سلولهای تومور اتولوگ و نیز انترفون ها و سلو ل های فعال شده توسط سیتوکین ها، در درمان تومور پیشنهاد شده است. درمان با انترفرون با ۲۰-۱۵٪ پاسخ همراه است. مشخصات بیمارانی که به انترفرون پاسخ میدهند، شامل حجم اندک تومور (به عنوان مثال پس از برداشتن تومور اولیه) و متاستاز ریه به تنهایی است. ۲-IL از طرف FDA برای درمان کارسینوم سلول کلیوی متاستاتیک پذیرفته شده، هرچند دوز اپتیمال و الگوی مصرف آن هنوز تعیین نشده است. . پیگیری بیمارانی که تحت درمان رادیکال نفرکتومی قرار میگیرند، باید در فواصل معین (۳ ماه یک بار در سال اول) ارزیابی شوند. این ارزیابی شامل اخذ تاریخچه، معاینه فیزیکی و بررسی های رادیولوژیک و آزمایشگاهی بر اساس شرایط بالینی بیمار، (مثل CXR در موارد سرفه پیشرونده یا تنگی نفس می باشد پیش آگهیپیش آگهی بیماران کاملاً به stage بیماری در زمان بروز علایم بستگی دارد و از  ٪۸۸-۱۰۰ طول عمر پنج ساله درStage T1 تا ۲۰-۰٪ در مرحله متاستاتیک متغیر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد