نکته ایی طلایی برای بهبود حرکات بدن در بیماران مبتلابه ام اس


نکته ایی طلایی برای بهبود حرکات بدن در بیماران مبتلابه ام اس

نکته ایی طلایی برای بهبود حرکات بدن در بیماران مبتلابه ام اس

 

در اینجا به ذکر چند نکته می پردازیم که کمک میکند تا بتوانید دوباره روی پای خودتان بایستید اگر در موقع تغییر وضعیت، احساس می کنید حسهای شما بدتر است، تا توانتان برای حرکت بهبود یابد. " نیاسین (Niacin) که یکی از اجزای ویتامین ب کمپلکس محسوب می شود و باعث اتساع عروق خونی می گردد، در این مورد می تواند قدری مفید واقع شود.

 آنتی هیستامین ها: مثل بنادریل )Benady( (دیفن هیدرامین: L (Meclizine IK) (Antivert) e til (diphenhydramince درامامین (Dramamine) (دیمن هیدرینات: dimenhydrinate) ممکن است منگی یا سرگیجه ی خفیف را برطرف کند. .

(diazepam allis) (Valium)

. داروهای خانواده ی بنزودیازپینها مثل واليومel) (Ativan), (clonazpamelis) (klonopin) sisLorazepam)، و زاناکس (Xanax) (آلپرازولام: Alprazolam) ممکن است با تأثیر بر گوش داخلی برای منگی مفید باشد.

دوراهی بزرگی که بر سر آن قرار دارید، این است: داروهایی که برای درمان منگی و سرگیجه بهترین نتیجه ی درمانی را می دهد - آنتیهیستامین ها و بنزودیازپینهاثابت شده که خودشان باعث خوابآلودگی می شوند. بنابراین در تعامل با پزشک راهی پیدا کنید که با حداقل دوز دارو، بدون اینکه از حال بروید، مشکلات تان برطرف شود.

 ضعف

ضعف، عارضهای مزاحم و ناقلایی است. مثل خستگی، در اینجا هم باید علل به وجود اورنده ی ان را بیابید تا بتوانید به طرز مؤثری ان را درمان کنید. علل به وجود اورنده یضعف می تواند این ها باشد:

* وضعیتی: این فرم از ضعف که ناشی از تحرک ناکافی یا به اصطلاح «تنبلی جلو تلویزیون» است، با ورزشی می تواند بهبود یابد (به بحث «از بین بردن خستگی» که در اوایل فصلی شرح داده شد، نگاهی بیندازید). تمرینات قدرتی با وزنه، به مرور عضله ای را که به دلیل عدم استفاده، ضعیف شده

*دمیلیناسیون تارهای عصبی محرک عضلات: این مورد کاملاً با آن یکی فرق میکند زیرا در این نوع ضعف، عضلات سالم است ولی اعصاب رسانندهی پیام به آنها دچار آسیب دیدگی می شود. بدون این پیامهای عصبی، عضلات نمیتوانند کارشان را انجام دهند. اگرچه حفظ کششی طبیعی این عضلات با ورزشهای مناسب مهم است، اما وزنه زدن نمیتواند قدرت آنها را بالا ببرد، زیرا اعصاب پیامرسان آنها، کار خود را انجام نمیدهد. خوشبختانه ورزش می تواند عضلات پیرامونی را که برای جبران این نقیصه وارد عمل می شود، تقویت کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد