نکروز انعقادی بافت پروستات با تابش کناری لیزر


نکروز انعقادی بافت پروستات با تابش کناری لیزر

نکروز انعقادی بافت پروستات با تابش کناری لیزر

  برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ توسط آقای جانسون استفاده شد. وی یک YAGLaser Side Firing را که دارای فیبر ۶۰۰um و یکی نوک ساخته شده از صفحه طلایی بود به کاربرد. در این روش پروب لیزر ۷.۵fr .3  از طریق ورودی Working وارد یک سیستوسکوپ استاندارد fr 21 می شود. بدین ترتیب زیر دید مستقیم و یا ویدیویی کار می نماییم. جهت Side Fire کردن انرژی لیزر از ۲ روش استفاده می شود: منعکس کردن نورتوسط صفحه طلا و یا آینه طلایی ، میزان  DiVergenC لیزر به طراحی دستگاه بستگی دارد. بیشترین زاویه شکست که استفاده می شود ۹۰ درجه سانتی گراد است  در این روش  انرژی بیشتری توسط دستگاه جذب می شود. این روش بیشتر جهت تکنیکهای کواگولاسیون مثل Vlap استفاده می شود. ۲- شکستن نور توسط شیشه و یا کوارتز - زاویه DiVergence در اینجا باریک می باشد لذا علاوه بر کواگولاسیون مثل Vlap می توان آن را جهت تکنیکهای Vaporization نیز به کار برد. :

فیزیک کواگولاسیون:

- بافت کواگوله شده به رنگ سفید درامده و در اینده یزد. بهبود کا گو رامل ۵ و در اینالد ۵ می ریزد. بهبود کامل  ظرف مدت سه ماه اتفاق می افتد. زمانی که قسمتی از بافت کواگوله شده ، به لیزر اجازه عبور کمتری می دهد. لیزر به اطراف پخش شده و بافتهای اطراف را کواگوله می کند.

روش انجام کار:

بافت پروستات را می بایست از گردن تا ورومونتانوم کواگوله کرد. بدین منظور بافت پروستات را به ۴ کوادران و در پروستانهای بزرگ به ۶ کوادران تقسیم می نماییم. حرکت از گردن به سمت و رومونتانوم می باشد ان قدر انرژیمی دهیم تا بافت سفید شودانگاه سراغ قسمت دیگر با رنگ طبیعی می رویم اگر در شروع کار اولین پروب را یک سانتی متر پایین تر از گردن مثانه بگذاریم میزان Retrogrode Ejaculation به صفر نزدیک می شود. از تماس مستقیم صفحه انتهایی با بافت باید اجتناب شود زیرا باعث سوختگی .بافتن می شود انرژی لازم جهت انجام این کارا ۶۰ - ۴۰ وات به مدت ۶۰ ثانیه می باشد برخی از انرژی ۹۰ وات در این زمان نیز استفاده کرده اند اما با این کار علاوه بر کواگولاسیون تبخیر نیز خواهیم داشت. لیزرمورد  استفاده Nd YAG Laser می باشد.

نتایج

طول سونداژ بعد از عمل ۷ - ۴ روز می باشد. بهبود علائم و افزایش در Peak FloW Rate کمتر از T.U.R.P می باشد. میزان رتانسیون بعد از عملی ۳۰ درصد بوده لذا توصیه به سونداژ به مدت ۷ روز بعد از عمل می گردد. میزان عود ۳۸ درصد است .

سایر عوارض

تنگی  کردن مثانه  ۴/۴ درصد ،  تنگی مجرا ( ۱/۸ - ۰ درصد )می باشد نتایج در پروستاتهای بزرگ خیلی خوب نیست لذا در پروستاتهای بزرگ توصیه نمی گردد.

مزیتهای خاص :

۱- تزریق خون نمی خواهد.۲- در بیماران روی Full AnticOagulation قابل اجراست. ۳- زمان عمل و زمان بستری در بیمارستان کوتاه تر از TU.R.P است.Hybrid Therapy: به Vlap به علاوه Incision گردن مثانه با KTP-Laser گویند. در یک مطالعه نتایج مشابه به TU.R.P داشته است در مطالعه دیگر در پروستاتهای بزرگتر از ۴۰grروش TU.R.P موثر تر بوده است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد