نگاهی از نحوه ی تاثیر ام اس بر شناخت


نگاهی از نحوه ی تاثیر ام اس بر شناخت

نگاهی از نحوه ی تاثیر ام اس بر شناخت

 

مطالعات تحقیقاتی راجع به عملکرد شناختی درام اس  نشان داده است که پنجاه تا ۶۶ درصد افراد مبتلا در برههای از بیماری، قدری دچار تغییرات شناختی می گردند. اگرچه شدت این تغییرات ممکن است از خفیف تا خیلی شدید متغیر باشد، خوشحالیم : این را بگوییم که اکثر این موارد در ردهی خفیف تا متوسط قرار میگیرد. پس نترسید.

با آنها را به شما آموزش خواهد داد.

آشنایی با انواع تغییراتی که در این بیماری ممکن است برایتان به وجود بیاید، مهم تغییرات شناختی ممکن است در هرزمانی رخ دهد و شدت بروزشان ظاهرا ارتباطی با مدت زمان بیماری، یا میزان ناتوانی فیزیکی بیمار ندارد. به طور مثال، کسی که مدتی است مبتلا به ام اس شده و به محدودیتهای شدید حرکتی دچار آمده، ممکن است کاملاً عاری از علایم   شناختی باشد، درحالی که امکان دارد، برای فردی به تازگی تشخیص اماس داده باشند و اختلالات فیزیکی کمی هم داشته باشد ولی دچار اختلالات شدید شناختی باشد. است، زیرا:

حتی علایم نسبتاً خفیف شناختی هم می تواند تأثیر نسبتاً زیادی بر فعالیتهای گوناگون روزمره داشته باشد. به عنوان مثال، مبتلایان به ام اس  به خاطر خستگی و مشکلات شناختی، بیشتر تمایل دارند کار خود را رها کنند تا مشکلات حرکتیا دست از کار کشیدن زودهنگام مبتلایان به اماس، تأثیر مهمی روی آنها خواهد داشت، اما این اتفاق با درمان علامتی مناسب، قابل اجتناب است خستگی شناختی می تواند در توانایی انجام کارهایتان تداخل ایجاد کند.

آنگونه که تحقیقات نشان داده است، مبتلایانی که بر مسئله ی شناختی خاصی به صورت خیلی شدید و مصرانه تمرکز می کنند، ممکن است دچار نوعی خستگی فکری شوند- چیزی شبیه «شستشوی مغزی» حاد، خوشبختانه، کمی استراحت به شما کمک میکند به وضع عادی بازگردید. تغییرات شناختی در طول زمان به آهستگی رو به پیشرفت دارد. اگرچه عودهای ام اس میتواند شامل بدتر شدن ناگهانی علایم فیزیکی و علایم شناختی باشد و با پایان عود علایم مزبور بهبود مییابد، اما مشکلات مربوط به تفکر و حافظه، معمولاً به طور کامل برطرف نمیشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد