نگاهی به آزمایش های سه ماهه ی سوم 


نگاهی به آزمایش های سه ماهه ی سوم 

نگاهی به آزمایش های سه ماهه ی سوم 

 

همچنان که دوران بارداری شما به آخر میرسد، پزشک شما آزمایش هایی برای حصول اطمینان از وضعیت س لامتی فرزندتان انجام می دهد. برخی از آزمایش ها، مانند کشت های گروه استرپتوکک ب، انجام شده، بنابراین مقیاس ها ممکن است برای جلوگیری از مشکلات خاص بررسی شود. سایر آزمایش ها، مانند آزمایش ضربان قلب جنین یا شرح حال بیوفیزیکی، انجام شده است تا از سلامت جنین اطمینان دهد.

انجام کشت های گروه B Strep

تنها آزمایش عادی ای که ممکن است در طول یکی از آخرین معاینات دوران بارداری شما انجام شود، یک کشت برای باکتری گروه B Strep است، که به طور شایع در مهبل و مقعد یافت می شود. در انجمن علمی، مباحثی مبنی بر انجام یا عدم انجام آزمایش بررسی گروه B Strep به طور عادی برای خانم ها مطرح می شود. برخی از متخصصان زنان و زایمان این آزمایش را در ۳۶ هفتگی انجام میدهند، ولی عدهای دیگر نه.

در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از خانمها این ارگانیسم را مخفی نگاہ میا در صورتی که کشت در ۳۶ هفتگی مثبت باشد، دکتر شما در طول درد زایمان آنتی بیوتیک تجویز می کند تا خطر انتقال باکتری را به بچه کاهش دهد. درمان زودتر باکتری ممکن است مؤثر نباشد، زیرا می تواند در زمانی باز شود که درد زایمان شرون میشود. در حال حاضر، هیچ آزمایشی وجود ندارد که بتواند نتیجه را فورا معلوم کند، بنابراین نمی توانید آزمایش گروه B Strep را در زمان درد زایمان انجام دهید و باید جلوتر انجام شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد