نگاهی به بیماری آنالیز ادراری….


نگاهی به بیماری آنالیز ادراری….

نگاهی به بیماری آنالیز ادراری....

 بررسی میکروسکوپیکحضور ۳ یا بیشتر لکوسیت در هر میدان قوی میکروسکوپی مطرح کننده عفونت است و به ندرت در افراد سالم غیرباکتریور یک دیده میشود. وجود پیورویی در نمونه های ادراری  از ۹۵ -۸۰ در صد حساسیت و ۷۵-۵۰ در صد ویژگی جهت  عفونت های ادراری برخوردار است. در بیماران مبتلا به سیستیت حاد در حدود نیمی از موارد، هماتوری میکروسکوپیک وجود دارد. برای مثبت شدن باکتریوری حداقل CFU/ml ۱۰ باکتری باید وجود داشته باشد.بررسی شیمیاییباکتری های اوره از مثبت قادرند نیترات را به نیتریت احیاکنند که به عنوان شاهدی غیرمستقیم از حضور باکتری در ادرار می باشد. همچنین لکوسیت های فعال شده آنزیم لکوسیت استراز را ترشح میکنند که نشانه پاسخ ایمنی در برابر عفونت است. این دو علامت، مجموعاً بین ۵۶ تا ۹۲٪ حساسیت داشته و به ندرت در غیاب عفونت مثبت می شوند و می تواند جهت Screening بیماران بدون علامت به کار رود،کشت ادرارآستانه لازم برای باکتریوری واضح، همانطور که قبلاً گفته شد CFU/mlه ۱۰ است که به عنوان کشت مثبت تلقی می شود. در زنان علامتدار مقادیر کمتر نیز می تواند به عنوان عفونت درنظر گرفته شود.بررسی های سیستم ادراری جهت تعیین دقیق محل عفونت باید ابتدا نمونه ادرار مثانه جمع آوری شده، سپس مثانه با محلول سالین نرمال شستشو داده شود و با هدایت سیستوسکوپی کاتتر حالب به داخل مثانه وارد شده و نمونه کنترل از مثانه گرفته شود. آنگاه با وارد کردن کاتتر به داخل سوراخ حالب از دوطرفه، نمونه تهیه شده و با مقایسه نمونه ها عفونت شناسایی می شود.آنتی بیوتیکهاغلظت ادراری آنتی بیوتیکها در درمان UTI بسیار مهمتر از غلظت سرمی می باشد. اغلب آنتیبیوتیک ها به وسیله کلیه دفع شده و غلظت ادرای آنها بالاتر از غلظت سرمی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد