نگاهی به بیماری پیلونفریت مزمن….


نگاهی به بیماری پیلونفریت مزمن….

نگاهی به بیماری پیلونفریت مزمن....

پیلونفریت مزمن

فرایند ایجاد اسکار بر روی کلیه همراه با آتروفی می باشد که منجر به نارسایی کلیه می شود. در واقع باید آن را اسکارپیلونفریتیکی نامید.

برای ایجاد پیلونفریت مزمن وجود فاکتورهایی مثل دیابت، سنگ، نفروپاتی ناشی از داروهای مسکن و نفروپاتی ناشی از انسداد در حضور عفونتهای مکرر ادراری لازم است. عفونت بدون عارضه ادراری در بالغین معمولاً منجر به این حالت نمی شود.

در کودکان بین ایجاد اسکار کلیه ها و VUR ارتباط وجود دارد که با ترم نفروپاتی رفلاکس مشخص می شود چرا که کلیه های نابالغ بیشتر به ایجاد اسکار مستعد هستند و معمولاً اسکار جدید ناشی از رفلاکس در کودکان بزرگتر از ۴ سال دیده نمی شود. شدت اسکار در کودکان متناسب با درجه رفلاکس مثانه به حالب و عفونت تکرارشونده ادراری میباشد.

در غیاب عفونت حاد، بیماران بدون علامت بوده و معمولاً به طور اتفاقی کشف می شوند. چنانچه تخریب عملکرد کلیه ها دیده شود، علایم افزایش فشار خون و نارسایی کلیه ها دیده میشود. چنانچه عفونت حاد وجود داشته باشد، پیوری و باکتریوری دیده می شود. در مراحل انتهایی تخریب عملکرد کلیوی پروتئینوری دیده می شود. کشت ادراری فقط در حضور باکتریوری مثبت میباشد. در عکس ساده شکم، کلیه ها کوچک با کناره نامنظم می باشند. در IVU| کلیه های کوچک و آتروفیک (که نشان دهنده اختلال در ترشح ماده حاجب می باشد) و اسکارهای موضعی خشن بر روی کالیس های چماقی شده بخصوص در قطبهای کلیه نیز ممکن است دیده شود. اگر آتروفی یک طرفه باشد، هایپرتروفی جبرانی در کلیه مقابل ممکن است دیده شود. حالبها معمولاً گشادشده اند که نشان دهنده انسداد یا رفلاکس مزمن می باشد. . روش برخورد و درمان متأسفانه تخریب کلیوی غیرقابل برگشت می باشد هرچند با تشخیص و تصحیح آنومالی های زمینه ا ی و جلوگیری از تکرار عفونت ادراری می توان از پیشرفت تخریب کلیه ها جلوگیری نمود. درمان طولانی مدت پروفیلاکتیک بخصوص در کودکان توصیه می شود. چنانچه درمان طبی عفونت همراه با رفلاکس کلیه به مثانه شکست بخورد، درمان جراحی اندیکاسیون پیدا میکند. درمان جراحی شامل برداشتن سنگ و نفرکتومی در بیمارانی دچار آتروفی یک طرفه (که هایپرتانسیون وابسته به رنین دارند)، می باشند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد