نگاهی به صدمات وارده به حالب


نگاهی به صدمات وارده به حالب

نگاهی به صدمات وارده به حالب

 صدمات حالب گرچه نادرند ولی اتفاق میافتند، معمولاً در جریان یک جراحی مشکل لگنی یا در نتیجه زخم های ناشی از گلوله (gunshot wounds). سایر علل، عبارتند از:حوادثی که با کاهش سریع سرعت همراهند deceleration) و ممکن است منجر به کنده شدن حالب از لگنچه بشوند، دستکاری های اندوسکوپیک سنگ های حالب و آسیب به حالب حین عمل TUR.اتیولوژی توده های بزرگ لگنی (خوش خیم یا بدخیم) ممکن است باعث جابجایی طرفی حالب شده و منجر به آسیب حالب حین جراحی (به علت تغییر وضعیت آناتومیک) بشوند. بیماریهای التهابی لگنی نیز، ممکن است به روش مشابهی حالب را درگیر سازند. حذف عروق حالب ممکن است حین برداشتن گره های لنفاوی لگنی یا پس از رادیوگرافی کانسر لگن اتفاق بیفتد. در چنین وضعیتی فیبروز حالب و تنگی یا فیستول حالب ممکن است دیده شود. دستکاری های اندوسکوپیک سنگ حالب به وسیله یک basket سنگ یا اورتروسکوپ ممکن است باعث سوراخ شدن یا کنده شدن حالب شود. عبور کاتتر حالب از ناحیه دچار انسداد ممکن است باعث پارگی حالب شود. این امر معمولاً ثانویه به پروسه التهابی حادی است که در جدار حالب و اطراف سنگ وجود دارد. پاتولوژی و پاتوژنزدر صورت قطع شدن یا بسته شدن حالب در طی جراحی، سپسیس و تخریب وسیع کلیوی ایجاد می شود. نشت ادرار از حالب پاره شده منجر به تشکیل یورینومای بزرگ میشود که می تواند باعث فیستول حالب به واژن یا حالب به پوست شود. نشت ادرار به داخل صفاق، باعث پریتونیت وایلئوس خواهد شد. پس از برداشتن قطعه ای از حالب، درجات متغیری از تنگی و فیبروز واکنش حالب روی خواهد داد که با هیدرونفروز خفیف تا متوسط همراه میباشد.یافته های بالینیعلایم و نشانه هاشامل تب پس از عمل جراحی بر اثر بستن کامل یا ناقص حالب حین عمل، به همراه درد پهلوها در ربع های تحتانی شکم می باشد. این بیماران اغلب ایلئوس پارالیتیکبه همراه تهوع و استفراغ را تجربه میکنند. فیستول حالب به واژن یا حالب به پوست در ۱۰ روز اول پس از جراحی ایجاد می شود. آسیب دوطرفه حالب ممکن است به صورت الوری تظاهر پیدا کند. در معاینه تندرنس شدید پهلو و شکم به همراه تهوع و استفراغ زودرس پس از جراحی، (هیدرونفروز حاد ناشی از بسته شدن کامل ادرار)، علایم و نشانه های پریتونیت حاد ناشی از نشت ادرار به داخل صفاق، خروج ترشحات آبکی از زخم یا واژن که ثابت شود ادرار است وجود دارد، (با اندازه گیری کراتینین مایع چرا که کراتینین ادرار چندین برابر سطح سرمی آن است یا با تزریق ۱۰ml ماده آبی رنگ ایندیگو کارمین که ادرار را آبی تیره میکند یافته های آزمایشگاهی هماتوری میکروسکوپی در ۹۰٪ جراحات حالب ناشی از ضربات خارجی وجود دارد. در انسداد دوطرفه حالب کراتینین سرم افزایش یافته است ولی در بقیه موارد نرمال است. C) یافت های تصویربرداری از : تشخیص به کمک اوروگرام ترشحی صورت میگیرد. پس از تزریق ماده حاجب در قطع کامل، هیدرونفروز و تأخیر در ترشح کلیه مبتلا وجود دارد. در قطع ناقص حالب، فاز ترشحی رنوگرام سریعتر است اما هیدرونفروز ثابت و دائم وجود داشته و نشت ماده حاجب از محل جراحت دیده میشود. در جراحت های حاد ناشی از ترومای خارجی ممکن است اوروگرام ترشحی نرمال به نظر برسد، در این حالت اوروگرافی رتروگراد محل دقیق انسداد یا نشت را نشان می دهد. سونوگرافی احتمالا بهترین وسیله برای رد آسیب های حالب بلافاصله پس از عمل جراحی میباشد و میتواند حدود هیدرونفروز یا یورینوما (در نشت ادرار) را نشان دهد. در اسکن کلیه تأخیر در ترشح، در سمت صدمه دیده وجود دارد که در ارزیابی عملکرد کلیه، پس از اصلاح جراحی مفید است.تشخیص های افتراقی شامل انسداد روده به دنبال جراحی، پریتونیت، زخم های عفونی عمیق، پیلونفریت در مراحل اولیه، درناژ مایعات صفاقی از زخم های احشایی میباشد. (در این حالت غلظت کراتینین مایع ترشحی، در حد سرم است، حال آنکه غلظت کراتینین ادرار بالاتر است).عوارضآسیب حالب ممکن است منجر به تشکیل تنگی شود که می تواند باعث هیدرونفروز در ناحیه آسیب دیده شود. نشت مزمن ادرار از یک ضایعه تشخیص داده نشده ممکن است باعث تشکیل یورینومای بزرگ رتروپویتونئال شود. پیلونفریت ناشی از هیدرونفروز و ادرار عفونی شده، ممکن است نیاز به درناژ قسمت پروگزیمال داشته باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد