نگرانی های ناشی از ام اس در تربیت فرزندان


نگرانی های ناشی از ام اس در تربیت فرزندان

نگرانی های ناشی از ام اس در تربیت فرزندان

 

گاهی، خستگی ناشی از ام اسی حرف آخر را میزند. اگر نیاز دارید دراز بکشید، از فرزندانتان دعوت کنید در زمان این استراحت در کنار شما به داستانی گوش فرا دهند.

یا آنها را به گرمی درآغوش گرفته و نوازش کنید.

چطور میتوانم پدر خوبی باشم وقتی حتی نمی توانم توپ بازی کنم ؟

برخلاف تصور تان، راه های زیادی هست که بتوان پدر یا مادر خوبی بود. گاه به این بیندیشید که بچهها بیش از هرچیز به چه احتیاج دارند. به طور حتم هر کودکی با دیگری متفاوت است، اما همگی محتاج هستند که دوستشان بدارند، احساسی امنیت کنند و بدانند کسی مراقبشان است. اگرچه ممکن است فکر کنید توپ بازی، ساختن خانه های درختی، یا پختن ماهرانهای شیرینی، همه جزو کارهایی است که پدر یا مادر باید آنها را انجام دهند، اما واقعیت این است:

ارزش آن کارها به این است که با فرزندانتان باشید - مهم نیست قادر به انجام آنها هستید یا نه.

 ما پدرهای زیادی را می شناسیم که قادر نیستند این طرف و آن طرف بدوند یا توپ بازی کنند، اما هنوز می توانند مربی یک تیم باشند یا تیم را از کنار زمین با صدای بلند تشویق کنند و مادران زیادی را می شناسیم که اگرچه روی روروک یا ویلچر می نشینند، ولی با دانش آموزان کلاس به مسافرت می روند، راهنمای تور می شوند، یا در مدرسه به صورت داوطلبانه خدمت میکنند. نکته اینجاست که فرزندانتان میخواهند شما به کارهایی که انجام می دهند، اهمیت دهید و خود را درگیر آن کنید - حتا اگر مجبور شوید آن کار را به طریقهای متفاوت با آنچه تصور می کردهاید، انجام دهید.

چطور میتونم تربیتیش کنم در حالی که نمی توانم دنبالش راه بیفتم؟

پدران و مادرانی که نتوانند به سرعت و آساني سابق به اطراف تردد کنند، نگران این میشوند که چگونه می توانند فرزندانشان را تربیت کنند. به عبارت دیگر، اگر نتوانند از فرزندانشان پیشی بگیرند، چطور می توانند کنترلی بر اعمالشان داشته باشند؟ خوب، حقیقت آن است که اکثر کودکان سرانجام به هر صورت از والدینشان پیشی می گیرند - چه پدر مادرشان مبتلا به ام اس باشند و چه نباشند. بنابراین، تربیت  باید چیزی فراتر از این باشد که به سرعت دنبال بچهها برویم تا آنها را بگیریم یا آنها را با ضربهای آهسته به پشتشان تنبیه کنیم. اگر بیشتر از این چیزی وجود  نداشته باشد، هر بچه ی باهوشی خیلی سریع میفهمد که بهترین راه این است که از دسترستان دور باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد