نگران زائده های چربی خود نباشید….


نگران  زائده های چربی خود نباشید….

نگران زائده های چربی خود نباشید....

 

زائده های چربی زیر پوست

 اگر از وجود زائدههای چربی زیر پوست رنج می برید نگران نباشید، زیرا شما تنها نیستید بیش از ۸۰ درصد از خانمها پوستی ناصاف دارند که علتش وجود این کیستهای برجسته میباشد. بر روی هزاران نمونه از این افراد کار کردهام. اگر چه این زائدهها به کلی درمان نمی شوند، با این وجود به حرف کسانی که میگویند راههای مؤثری برای کاهش دادن آنها وجود ندارد، توجه نکنید.

زائده چربی چیست؟

 این زائده ها ذخائر چربی می باشند که به صورت مایع و توکسین (در علم پزشکی زهرابه) زیر پوست قرار دارند. آنها در طول دورهٔ بلوغ شکل میگیرند، ولی به علت نرم و لطیف بودن پوست خانمهای جوان این زائدهها روی پوست آنها کمتر قابل رؤیت می باشند.

ENDERMOLOGIE نوعی ماساژ برای درمان زائده های چربی

 این روش و درمان شامل دو سیستم ماساژ و مکش می باشد که سبب بهبود کیستهای ناهموار و اسفنجی می شوند. این روش به عنوان تنها درمان مؤثر برای زائدههای چربی شناخته شده است که سلولهای چربی را می شکافد، و با گسیخته شدن این سلولها دیگر چربی در آنها رسوخ نمیکند. به علاوه رشته هایی از بافت پیوندی که پوست را به داخل میکشند و موجب ناهمواری سطح پوست می شوند را صاف میکند.

 هزینه: هزینه درمان با این روش در آمریکا بین ۸۰ تا ۰، ۱،۰ دلار میباشد و طول مدت درمان ۱۵ جلسه است. نتیجه: حدود ۲۵/۴ سانتیمتر چربی از سطح هر ران از بین میرود.

 توجه: ترکیب دو روش (ENDERMOLOGIE) این در مالاجی و فراصوتی (مربوط به سونوگرافوی) نتایج بهتری را در بر دارد، امواج صوتی سلولهای چربی را قبل از اینکه ماساژ شروع شود، از بیرون آب میکند و در نتیجه ۵۹ گرم از چربی هر ران آب می شود. بهتر است درمان با این روشی، در طی ۱۵ جلسه صورت گیرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد