نگران سفید شدن موهایتان نباشید…


نگران سفید شدن موهایتان نباشید…

نگران سفید شدن موهایتان نباشید...

حفظ موی سر از سفید شدن

چرا موی سر انسان سفید میشود؟ بعضی از سلولهای مو دارای مواد رنگی میباشد همین که بدن انسان رو به پیری میگذارد سلولهای مذکور مدت تولید مجدد مواد رنگی مو را از دست میدهد و در نتیجه موی سر بی رنگ یعنی سفید میگردد. بعضی اشخاص تا موقعیکه هنوز کاملاً جوان هستند نیروی تهیه مواد رنگی موی را از دست میدهند موی سر بعضی اشخاص تا موقعیکه بسن پیری نرسند شروع بسفید شدن نمیکند سلامت عمومی مزاج و مراقبت از موی بحفظ رنگ آن کمک می نماید. معذالک از بین رفتن رنگ موی و سفید شدن آن ممکن است در کلیه افراد یک خانواده مشاهده شود.

چون بسیاری از دانشمندان سفید شدن موی سر را یک امر ارثی میدانند، وضع اعصاب نیز در رنگ موی  تأثیر دارد. اغلب دیده شده است که موی سر اشخاصی که تحت فشارهای سخت . روحی و عصبی قرار گرفته بودند در مدت کوتاهی سفیده شده است حتی اغلب را  در اثر یک فشار روحی و ترس یک شب موهای ان ها سفید می شود

دانشمندان طی سالیان متمادی برای کشف علت از بین رفته مواد رنگی مو مطالعات دقیق بعمل آورده و باین نتیجه رسیده اند که در بعضی موارد ویتامینها نقش مؤثری را در این امر بازی میکنند. اگر بدن انسان فاقد بعضی از انواع ویتامین (ب B) باشد رنگ مو ممکن است سفید شود. طبق تجربیاتی که به عمل آمده ثابت شده است که هرگاه در این گونه موارد شخصی مبتلا بسفیدی موی شود و ویتامین های مذکور را مصرف کند رنگ اصلی سر خود را باز خواهد یافت. موی سر بسیاری از حیوانات نیز در اثر پیری سفید میشود. این امر را قطعاً در مورد سگ و گربه مشاهده کرده اید. این مسئله در مورد موش نیز صادق است و دانشمندان اغلب این حیوان را برای آزمایش های علمی خود مورد استفاده قرار میدهند.

و اما برای جلوگیری از سفید شدن موی عوامل مختلفی وجود دارد یکی از علل آن فقدان ویتامین (ب B) میباشد. شما میتوانید با خوردن غذاهائیکه به مقدار زیاد ویتامین (ب) دارند کمبود این ویتامین را برطرف کنید. ولی اگر عاملش چیزی دیگر باشد درمان دیگری لازم دارد.

در هر حال ویتامین (ب B)کمپلکس برای تقویت موی و براق کردن آن چیز بسیار مفیدی است. حداکثر استفاده را بنمائید. و این را باید دانست که خوردن ویتامین (ب) کمپلکس موقعی مؤثر واقع میشود که اعصاب انسان تحت فشار غضب و نگرانی نباشد والا اگر شخصی در معرض تندباد عواطف منفی قرار گرفته باشد فایده ای از خوردن ویتامین های فوق الذکر بر نخواهد گرفت.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد