نگران نباشید..بـیماری دوپـویترن درمان دارد…


نگران نباشید..بـیماری دوپـویترن درمان دارد…

نگران نباشید..بـیماری دوپـویترن درمان دارد...

 

بـیماری دوپـویترن

این بیماری در مراحل پیشرفته و تثبیت شده به صورت فلکسیون ثابت  (Flextion Contracture) t در مفاصل MCP و PIP در یک یا چند انگشت دست دیده میشود. علت بیماری ضخیم شدگی و کوتاه شدن آپونوروز کف دست می باشد.

علت دقیق این ضخیم شدگی به درستی مشخص نیست. استعداد ارثی در این بیماری وجود دارد. حتی با وجود زمینه ارثی برای بروز این بیماری، احتمالاً تروماها هم نقش دارند، گرچه میزان تاثیر آنها مشخص نیست. این بیماری در افراد مبتلا به بیماری صرع شایع تر است امّا احتمالاً این آپونوروز پالمار در حالت طبیعی غشا نازکی است که از انتهای تاندون عضله پالماریس لونگوس شروع شده و به فالانژهای پروگزیمال و میانی ختم می شود. در این بیماری با ضخیم شدن این غشاء و انقباض  و کشیده شدن آن، انگشتان در مفاصل PID 9 MCP دچار فلکسیون می شوند. نیمه داخلی این آپونوروز بیشتر درگیر می شود و درست به همین خاطر، فلکسیون غالبا در انگشت ۴ و ۵ شدیدتر از سایر انگشتان است. گاهی بیماری در کف پا هم دیده می شود که البته بیشتر ضایعه به شکل یک نودول سفت در کف پا بروز میکند و کمتر باعث بروز فلکسیون در انگشتان پا می شود. گاهی آلت تناسلی هم می تواند درگیر شود بیماری در مبتلایان به صرع شایعتر از افراد عادی است که احتمالاً به خاطر عارضه مصرف داروهای ضدصرع میباشد. بیماری در مردان بیشتر است و میتواند هر ۲ دست را درگیر کند. اولین علامت بیماری ایجادشدن یک نودول سفت در وسط کف دست در مقابل قاعده انگشت ۴ میباشد. ضخیم شدگی از این نقطه به تدریج به سمت انگشت ۴ و ۵ گسترش مییابد. مفصل بین فالانژها در پشت دست دیده می شود که به آن „ (Kunckle pads) تنها راه موثر درمانی در این آسیب، انجام اعمال جراحی است. امّا این بدان معنی نیست که همیشه برای درمان از روش های جراحی استفاده می شود در مواردی که پیشرفت بیماری کند است و خصوصاً اگر سن بیمار هم زیاد باشد معمولاً از جراحی استفاده نمی شود.

  1. طاها گفت:

    سلام. غیر از عمل جراحی، طب سنتی درمانی برای این بیماری دارد؟

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد