نیازهای اساسی انسان و اهمیت انها در شخصیت انسان / قسمت اول


نیازهای اساسی انسان و اهمیت انها در شخصیت انسان / قسمت اول

نیازهای اساسی انسان و اهمیت انها در شخصیت انسان

 هر فرد برای حصول به سلامتی مطلوب به چه چیزی نیازمند است؟این سوال، مارا به بررسی نیازهای اساسی انسان رهنمون می شود.

سطوح نیازها

به نظر آبراهام مازلو (Abraham Maslow) گروه اصلی از نیازهای اساسی وجود دارد که آنها را می توان بر پایه اولویت در ارضای آنها، طبقه بندی نمود، طبق نظر وی ابتدا باید نیازهای سطوح پائین تر تا حدودی رفع شوند تا فرد بتواند در جهت رفع نیازهای طبقات بالاتر اقدام نماید. نیازهای مشخص شده توسط مازلو برحسب تقدم عبارتند از: ۱) نیازهای فیزیولوژیکی، ۲)نیازهای سلامتی و امنیتی، ۳) نیازهای عاطفی واحساسی، ۴ نیازهای تعالی نفس، و ۵) نیازهای خودیابی (واقعیت دادن به خود).۱- نیازهای فیزیولوژیک (Physiological Needs): اکسیژن، غذا، آب، دفع مواد زائد از بدن، تمایلات جنسی، و فعالیت فیزیکی جزء نیازهای فیزیولوژیک هستند. ارضاء این نیازها ضروری است زیرا اگر دستیابی به انها صورت نگیرد، باید فورا به اعمالی متوسل شد تا زندگی فرد نجات یابد. برای مثال، اگر اشکال در تنفس به وجود آمده باشد باید فوراً هوای مناسب جهت تقویت تنفس را وارد دستگاه تنفس کرد وگرنه در عرض چند دقیقه مرگ عارض میشود ۲- نیازهای سلامتی و امنیتی: اساسی این نیاز، دوری جستن و محافظت در برابر عناصر و عوامل مضر محیطی میباشد. علاوه بر این شخصی باید احساس کند که از خطرات موجود و احتمالی در امان بوده و در مقابل آنها محافظت می شود. پرستاران فعالیت های زیادی را برای برآورده کردن و تأمین نیازهای سلامت فیزیکی بیماران انجام میدهند. برای مثال، شستن دستها و استفاده از تکنیک های استریلی برای جلوگیری از انتقال عفونت. ۳- نیازهای عاطفی و احساسی: همه انسانها نیاز به عشق و محبت . دارند. نوزادانی که از عشق و محبت و دوست داشتن محروم هستند، حتی اگر همه نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی آنها برقرار شده باشد قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. بزرگسالان نیز به عشقی و علاقه و عاطفه نیازمندند. انان دوست دارند در غم و شادی، دلواپسی و شک و تردیدهای یکدیگر شریک باشند. در صورت عدم ارضاء این نیازها احساسی بیماری و جدائی و افسردگی به آنها دست می دهد. ۴- نیازهای تعالی نفس: هر شخصی نیاز دارد که به عنوان یکی انسان ارزشمند تلقی شود. او باید اعتماد به نفس داشته باشد و احساسی کند که در جامعه مطرح بوده و نزد خانواده و مردم دارای ارج و منزلت است. اگر این نیازها برآورده نشوند، افراد احترام کمی برای یکدیگر قائل شده و احساسعدم کفایت، محرومیت و بی گانگی و ناامیدی خواهند کرد.  پرستاران می توانند نیازهای مربوط به اعتماد به نفسی مددجویان را به وسیله قبولی ارزش ها و اعتقادات، تشویق آنان برای به دست آوردن اهداف قابل دسترسی و تسهیل حمایت از جانب خانواده یا اشخاصی مهم برآورده سازند. این عمل حسی ارزشمند بودن پذیرش فردی را بهبود میبخشد.۵- نیازهای خود یابی: بالاترین درجه در سلسله مراتب نیازها، نیاز به تعالی نفسی (خودیابی) است که عبارت است از نیاز در رسیدن به بالاترین حدود ممکن و دستیابی به جاه و بلند همتی در زندگی، مازلو، کیفیت هائی را که از بالقوه به بالفعلی انجامیده به ترتیب دسته بندی کرده است: ۱) پذیرش خود و دیگران همانطوری که هستند، ۲) تمرکز علاقه برروی مشکلات درونی و برونی، ۳) توانایی و قدرت اعتراضی، ۴) احساس شادی و تأثر برای دیگران، ۵) احترام گذاشتن به همه مردم، و ۶) توانایی تمیز بین خوبی و بدی. نیازهای اساسی انسان و اهمیت انها در شخصیت انسان / قسمت دوم  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد