نیازهای اساسی انسان و اهمیت انها در شخصیت انسان / قسمت دوم


نیازهای اساسی انسان و اهمیت انها در شخصیت انسان / قسمت دوم

اهمیت و نقش نیازها در شخصیت انسان

به نظر می رسد که در هرم مازلو، شخص همواره برای ارضاء نیازهای اساسی خویش در تلاش است. همچنانکه یک دسته از احتیاجات برآورده میشوند، نیازهای دیگری مطرح میگردند. شخصی که ظاهراً همه نیازهایش برطرف شده، هنوز در جستجوی چیزهای دیگری است. مثلاً ممکن است قدرت زیبائی خواهی خویش را افزایش داده و به موارد هنری کمیاب دست یابد یا دانشش را افزایش داده و چیزهای جدیدی را دنبال کند و در یک رشته ویژه به تسلط فاضلانه ای برسد.از پذیرفتن نظریه مازلو نتیجه می گیریم که جوهر هستی بشر ساکن نبوده و وی همواره سعی میکند در تغییرات جهان، خود را در یک حالت تعادل نگه دارد. بشر موجودی در حالی رشد است که پیوسته برای به دست آوردن موارد برتر تلاش میکند. این عقیده بیانگر آن است که رشد و تکاملی اعضاء تشکیل دهنده انسان از لحظه تولد تا مرگ ادامه دارد.انسان ها برای موفقیت در زندگی ، به الگوهای رفتاری نیازمندند. وجود حس همانند سازی در کودکان و نوجوانان و نیاز آنها به الگوهای رفتاری ، ایجاب می کند که به الگوهای شایسته ای دسترسی داشته باشند تا بدین وسله شخصیت و رفتار خود را تشکیل دهند. الگوهایی که به وسیلهء کتاب معرفی میشوند نقش مهمی را در شکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانان ایفا می کنند. به لحاظ تاثیری که الگوهای برجستهء اخلاقی در شخصیت نوجوانان و جوانان دارد . مطالعه ی زندگینامه ی بزرگان و مشاهیر و علماء می تواند بسیار موثر واقع شود.با بهره گیری از تخیل که ضرورت اساسی خلاقیت است دنیایی بزرگ و پهناور در مقابل چشمان شخص گشوده می شود و او قادر است ازادانه خیال پردازی کند . که در این شرایط هنوز خود را محدود و محبوس در حصار امور مشهود نمی بیند.مطالعه باعث پیشرفت تحصیلی است مطالعهء درسی و غیر درسی ، باعث بالا رفتن سطح فکر و فعال شدن ذهن شخص می شود. وقتی سطح فکر یادگیری بالا رفت و ذهن او فعال شد . امکان یادگیری کتب، دروس و موضوعات مختلف برایش بهتر فراهم می شود. یعنی ذهن او آمادگی بیشتری را برای یادگیری هر موضوع و مطلب حتی دروس ریاضی، ادبیات ، تاریخ، و …. خواهد داشت و این مطلبی است که تجربه آن را بارها ثابت کرده است.عده ای از افراد تصور می کنند که عادت به مطالعه امری ذاتی و خصلتی است که تنها بعضی از افراد به دلیل کنجکاوی ، علاقه و … به آن روی می آورند و دیگران نمی توانند اهل مطالعه باشند و شاید به همین دلیل هیچ گونه تلاشی برای ایجاد عادت به مطالعه در فرزندان خود انجام نمی دهند.تحقیقات و تجارب اخیر در زمینه ی تعلیم و تربیت ثابت کرده است که عادت به مطالعه یک امر اکستابی است . یعنی همانطور که یک کودک، خواندن و نوشتن را یاد میگرد ، می تواند مطالعه را هم بیاموزد . پس باید روش مطالعه را به او آموخت واو را به خواندن عادت داد.

کاربرد تئوری مازلو

سلسه مراتب نیازهای اساسی مازلو در طرح مراقبتی، جمع اوری اطلاعات، طرح و برنامه ریزی، اجرا، و ارزیابی به کار گرفته میشوند.

نیازهای انسان

در این نظریه، نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده‌اند که به ترتیب عبارتند از:نیازهای زیستی: نیازهای زیستی در اوج سلسله‌مراتب قرار دارند و تا زمانیکه قدری ارضا گردند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای حیات خودند؛ یعنی: خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت‌های بدن به حد کافی ارضاء نشده‌اند، عمده فعالیت‌های شخص احتمالاً در این سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد؛نیازهای امنیتی: نیاز به رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی است؛ به عبارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده را شامل می‌شود؛نیازهای اجتماعی: یا احساس تعلق و محبت؛ انسان موجودی اجتماعی است و هنگامی که نیازهای اجتماعی اوج می‌گیرد، آدمی برای روابط معنی‌دار با دیگران، سخت می‌کوشد؛احترام: این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می‌شود. اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورند، در این حالت ممکن است فرد برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده متوسل شود؛خودشکوفایی: یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر چه می‌خواهد باشد. همان‌طور که مزلو بیان می‌دارد: «آنچه آنسان می‌تواند باشد، باید بشود».نیازهای مذکور در سازمان به صورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی، ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، تشکیل گروه‌های رسمی و غیررسمی در محیط کار، قائل شدن حرمت برای فرد و کار او در مراتب مختلف سازمان و ایجاد امکانات برای شکوفایی توانایی بالقوه افراد ارضا می‌شود.به طبقه‌بندی مذکور دو نیاز «دانش‌اندوزی و شناخت و درک پدیده‌ها» و «نیاز به زیبایی و نظم» نیز اضافه شده است؛ که قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار می‌گیرند. اگرچه نظریهٔ سلسله‌مراتب نیازها مستقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است، اما می‌توان نتیجه گرفت که با ارضای این نیازها، برای فرد، انگیزه به کار در سازمان ایجاد خواهد شد.نیازهای اساسی انسان و اهمیت انها در شخصیت انسان / قسمت اول 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد