نیاسین یا ویتامین B3 را بهتر بشناسیم..!


نیاسین یا ویتامین B3 را بهتر بشناسیم..!

نیاسین یا ویتامین B3 را بهتر بشناسیم..!

نیاسین 

از ویتامینهای قابل حل در آب است از گروه ویتامین ب- کمپلکس. این ویتامین به ویتامین ضد پلاگرا  B نیاسین یا ویتامین ۳ نیز معروف است.  یا ویتامین پیشگیریکننده پلاگرا یا ویتامین نام رسمی آن نیاسین و اشکال مختلفه آن نیکوتینامید و یا نیکوتینیک اسید و یا نیاسین آمید است. و بشکل اسید یا آمید یا سایر شکلها بطور گستردهای در اغلب مواد غذایی یافت میشود. طبق تحقیقات روشن شده است که یکی از آمینو اسیدها به نام تریپتوفان از عوامل عمده تدارک نیاسین در بدن است. بیماری پلاگرا سالها فکر دانشمندان را بخود مشغول داشته بود.در قرن هجدهم این بیماری مورد مطالعه گاسپارکازال  در اسپانیا و فرانسسکو فراپولی در ایتالیا قرار گرفت. در آن زمان درباره علت و سبب بیماری پلاگرا نظریه های مختلفی ابراز میشد و مدتها معتقد بودند که بیماری پلّاگرا در اثر ماده عفونی و سمی موجود در ذرت فاسد شده که از طریق تغذیه وارد بدن شود ایجاد میشده است.ولی در اوایل قرن بیستم کازیمیرفونک اعلام کرد که به عقیده وی بیماری پلّاگر در اثر کمبود ویتامین خاصی در بدن ایجاد میشود و طی این دوران، محققان در مصر دریافتند که ابتلاء به بیماری پلاگرا در اثر فقدان یک آمینو اسید عمده و محتملا تریپتوفان است.در سال ۱۹۳۷ تحقیقات کونراد الوهجم و همکارانش در دانشگاه ویسکانسین امریکا نشان دادند که مصرف ویتامین نیاسین یا نیکوتینیک اسید موجب درمان بیماری بلاکبونگ در سگ ها شده است. این بیماری قبلا به عنوان یک بیماری شبیه پلاگرا در انسان شناخته شده بود. بالاخره تحقیقات بعدی نشان داد که ویتامین نیاسین برای پیشگیری و درمان پلاگرا اثر قطعی دارد. دانشمندان دانشگاه ویسکانسین نتیجه مطالعات خود را چنین اعلام داشتند: در مواردی که رشد موشهای آزمایشگاهی در اثر رژیم غذایی که قسمت عمده آن ذرت است کند میشود خوراندن تریپتوفان یا نیاسین به موشها فورا عکسالعمل نشان داده و بیماری تأخیر رشد در موش ها را درمان کرده است پس از آن روشن شده است که آمینو اسید تریپتوفان در بدن اغلب حیوانات، مولد نیاسین میباشد.با ادامه تحقیقات در این مورد روشن شد که خوردن تریپتوفان توسط اشخاص موجب افزایش مقدار نیاسین در ادرار شده و در درمان بیماری پلاگرا مؤثر بوده است. در تبدیل تریپتوفان به نیاسین به تجربه دیده شده است که تقریبا هر ۶۰ میلیگرم تریپتوفان موجود در مواد غذایی که انسان میخورد موجب تولید یک گرم نیاسین میشود. البته باید در نظر داشت که این ضریب تبدیل نسبت به اشخاص مختلف تفاوت میکند. نیاسین در مقابل حرارت و نور و در محیطهای اسید و قلیایی مقاوم است و از دست نمیرود ولی باید توجه داشت که چون این ویتامین در آب حل میشود، آبی که از پختن مواد غذایی محتوی نیاسین یا آبی که از گوشت پخته خارج میشود دارای قسمت عمده نیاسین مواد غذایی است که پخته شده و اگر دور ریخته شود مثل این است که نیاسین آن مواد دور ریخته شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد