نیلوفر آبی هندی و درمان های بسیار آن …


نیلوفر آبی هندی و درمان های بسیار آن …

 نیلوفر آبی هندی و درمان های بسیار آن ...

 

نیلوفر آبی هندی چیست ؟

نیلوفر آبی یا لوتوس نوعی گیاه آبزی شناور از جنس نلومبو (Nelumbo) است. این گیاه به نام نیلوفر آبی هندی نیز شناخته می شود چراکه گل ملی کشور هند است.

درمان با نیلوفر آبی هندی

آن را بخورید. تشنگی را فرو می نشاند و ضد قی است، گردش خون را تسریع و منظم می کند، برای افزایش نیروی جنسی و مردانگی نافع است، برای عرق کردن در شب، عصبانیت، کم خوابی و | ناراحتی زنانگی نافع می باشد، نیلوفر آبی هندی برای معالجه  ترشحات سفید مفرط مهبل و سوزاک مؤثر است.

درمان با جنین دانه نیلوفر آبی هندی

برای معالجه وبا و ترشح غیرارادی اسپرم مفید است، خواب را زیاد میکند.

ریشه نیلوفر آبی هندی

ترکیب شیمیایی:

سوکروز-رافینوز -استاچیوز.

درمان با ریشه نیلوفر آبی هندی

آب دمکرده  آن را بنوشید. قابض، خنک کننده و مبزد است، برای خون مفید می باشد، برای قطع خروج خون و اخلاط خونی از ریه که همراه با سرفه باشد، قطع احتلام شبانه، معالجه وجود خون در ادرار، قطع خونریزی از رحم یا روده و شکم و رفع ناراحتی ریه، سرفه و ذات الریه مفید است، برای درمان آفتاب زدگی، رفع ترشح زیاد و مفرط عادت ماهیانه خانم ها، اسهال خونی و وبا اثر مفید دارد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد