نیلوفر صحرایی دشمن سفلیس است …


نیلوفر صحرایی دشمن سفلیس است …

نیلوفر صحرایی دشمن سفلیس است ...

 

نیلوفر صحرایی چیست ؟

گیاهی است از خانواده Convolvulaceae، چند ساله و پیچنده که شاخه متعدد آن درازمی شود و پوشیده از کرک است. برگ آن قلبی شکل و نوک تیز و تقریبا مدور با دمبرگ درازند. گل آنقیفی شکل به درازای ۷-۵ سانتیمتر به رنگ بنفش مخلوط با سفید و ارغوانی و کمی قرمز می باشد. این گیاه در اغلب باغ  تهران و شهرها و در شمال ایران در بندرگز کاشته می شود. در آفریقا، هندواروپا و سایر مناطق معتدلی نیز انتشار دارد.

نام دیگر نیلوفر صحرایی

 پیچک صحرایی - لیالب - طربوش الغراب.

ترکیبات نیلوفر صحرایی

در ساقه نیلوفر صحرایی ۴/۸ درصد صمغ رزینی شامل ماده  ایپورانول شبیه سیتوسترول گلوکوزید و همچنین ایپورولیک اسید می باشد.

درمان با نیلوفر صحرایی

آب دمکرده آن را بنوشید. مسهل و ضد سفلیس می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد