نی بوریا نه تنها خون ساز است بلکه خون را بند هم می آورد …!!!


نی بوریا نه تنها خون ساز است بلکه خون را بند هم می آورد …!!!

نی بوریا نه تنها خون ساز است بلکه خون را بند هم می آورد ...!!!

 

نی بوریا چیست ؟

گیاهی است از خانواده uncaceae چند ساله، دارای برگ صاف و بدون کرک. پوشش گل به رنگ خرمایی و ساقه  آن برهنه، بدون کرک، صاف و خیلی لیز می باشد که مغز آن یکسره پر است.میوه نی بوریا به شکل کپسول است که دارای سه خانه بوده و محتوی تعداد  زیادی دانه  ریز میباشد. این گیاه معمولاً در نقاط مرطوب و کنار یاداخل آب می روید. در مرکز چین و سایر مناطق خاور دور، هند و در قسمت مختلف اروپا، همچنین در ایران در لاهیجان دیده می شود.

نام دیگر نی بوریا 

بوریا - شمار -نی حصیر.

درمان با نی بوریا 

مغز ساقه آن را بخورید. سنگ را خرد میکند، نرم کننده سینه است، خنک کننده، مدر و خون ساز است، مسکن و آرام بخش می باشد، برای رفع بی خوابی تجویز می شود،در موارد التهاب گلو و حلق، سرفه و کمی ادرار مصرف میشود، استسقا را معالجه میکند.در استعمال خارجی مغز آن برای بند آوردن خون مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد