نی هندی یک گیاه مدر است …


نی هندی یک گیاه مدر است …

نی هندی یک گیاه مدر است ...

 

نی هندی چیست ؟

 گیاهی است از خانواده غلاتGramineae و چند ساله به ارتفاع سه تا پنج متر. ساقه آن به قطر انگشت، توخالی، استوانه ای شکل، بندبند و خیلی سخت میباشد که به سختی می توان آن را شکست.برگ آن ساقه آغوش، بدون دمبرگ، سبز خشن، دراز و نوک تیز به طول پنجاه تا شصت سانتیمتر اند. گل آن به صورت مجتمع خوشه ای در انتها ساقه  گل دهنده ظاهر می شود. ریشه  آن در حقیقت ساقه  زیرزمینی اسفنجی متورم است و دارای بریدگی مارپیچیمی باشد، رنگ پوست ساقه زیرزمینی آن زرد تیره و شفاف است، این ریزوم یا ساقه زیرزمینی بویی ندارد ولی طعم آن کمی شیرین است. نی هندی در اروپا و آسیا در دامنه هیمالیا و سایر مناطق می روید. در هند در قسمت کم ارتفاع هیمالیا از کشمیر تا نپال و سایر مناطق آن انتشار دارد. در ایران در گرگان، خوزستان در مسجد سلیمان، خراسان در خرب بالا، لرستان در شهبازان در ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح دریا و در بلوچستان همه جا در کنار جریان آب دیده می شود.

نام دیگر نی هندی

غاب رومی

ترکیبات نی هندی

دوناکسارین - حدود ۰/۰۲۸ درصد ماده گرامین یا دوناکسین.

درمان با نی هندی

آب جوشانده ۲۰ در ۱۰۰۰ ریشه آن را بنوشید.خاصیت مدر و نرم کننده دارد، ترشحات قاعدگی را افزایش می دهد، ترشح شیر را کاهش می دهد و شیر را قطع می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد