هرآنچه باید درباره فواید دوچرخه سواری بدانید..!


هرآنچه باید درباره فواید دوچرخه سواری بدانید..!

هرآنچه باید درباره فواید دوچرخه سواری بدانید..!

دوچرخه سواری

وقتی بچه بودید دوچرخه سواری کرده اید؟ حالا فرصت خوبی است که دو باره آن روحیهٔ شاداب دوران نوجوانی را ضمن پرداختن به ورزشی، بازیابید.دکتر پل دادلی وایت که یکی از متخصصین به نام قلب می باشد، دوچرخه سواری را یکی از بهترین فرمهای ورزش توصیف میکند. امّا مراقب باشید که به تدریج به آن بپردازید. یعنی هر روز کمی بر مدّت آن بیافزایید. نه اینکه در همان روز نخست فشار زیادی بر بدن خود وارد بکنید.بنابراین اگر به تدریج بر مقدار آن بیافزایید، طولی نمیکشد که هر روز صبح چندین کیلومتر را رکاب بزنید و بدین طریق به بازسازی ماهیچه هایتان و تقویت قلب و شش هایتان و تجدید قوای خود میپردازید. بنابراین اگر مایل هستید از این ورزشی خوب بهرهمند بشوید، در روز نخست مسافت کمی را آهسته رکاب بزنید و به تدریج بر مقدار آن بیافزایید.برای رسیدن به جوانی مجدد، می توانید از ورزش رقص استفاده بکنید در طول یکی از جلسات مشاورهای مان توصیه نمودم که هر وقت فرصت کردید، برقصید، با رقصیدن به نوای موسیقی، ماهیچه های تمام بدن شما به فعالیت میافتند و در نتیجه تقویت میگردند و ضمناً به تدریج می توانید بر تمامی ماهیچههای اندامهای خود کنترل داشته باشید و هر ماهیچه از هر اندامی را که مایل باشید منقبض یا منبسط نمایید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد