هرکمر دردی کلیه درد نیست( قسمت اول)


هرکمر دردی کلیه درد نیست( قسمت اول)

هرکمر دردی کلیه درد نیست

از قدیم میگفتند که (هر گردی گردونیست) حالا من هم میخواهم بگویم هر کسی که کمرش درد گرفت مربوط به کلیه هایش شما تشریف می برید نزد دکتر تان (در حالیکه دو کف دست هایتان را میگذارید روی پشتتان بدکتر میگوئید (من کلیه هایم درد میکند) - دکتر تان هم با تبسم میگوید خیر این ناراحتی مربوط به کلیه هایتان نیست - میدانید چرا؟ برای اینکه اولا دست های شما در ناحیه کلیه هایتان نیست ثانیاً علائم ناراحتی کلیه در شما دیده نمیشود. بلی - دکتر حتی قبل از معاینات لازم از شما در کمال شهامت بشما میگوید که این دردها مربوط به کلیه تان نیست - چرا؟ برای اینکه دستهای شما روی برآمدگی ستون فقراتتان است خواه بالای ستون فقرات یا خواه در پائین وانگهی اگر هم دستتان در ناحیه کلیه هایتان باشد - باز هم درد آن ناحیه همیشه مربوط به کلیه ها نیست بلکه مربوط به اطراف کلیه است. بهمین جهت است که معمولاً پزشکان در این قبیل مواقع و این چنین موارد این ناراحتی و درد را میگویند ( لمبالژی) (لمب قسمت پائین ستون فقرات و پسوند آلرژی هم بزبان لاتین یعنی درد).لمبالژی معمولی بسیارند کسانی که از دردهای کمر مینالند و درمان هم میشوند زیرا - این درد کمر یا لمبالژی دلایل مختلف دارد که مسلماً در این مختصر شرح آن اقسام و انواع جایز نیست فقط به ناراحتی های کمر و پشت اشخاص کمتر از ۴۵ سال اکتفا می شود- حتی در حدود ۵۰ ساله - که باز در ۵۰ ساله ها هم بحث جداگانه ای خواهد داشت و عوارض حاصله در این سن - مثل عارضه سیاتیک است که معمولاً در چنین سن و بعد از این سن بعلل گوناگون پیدا می شود. در لمبالژی هم بیمار حق دارد گمان کند که کلیه هایش بیمار است اما در حقیقت درد مربوط به ستون فقرات است. متاسفانه این ناراحتی در اوایل به شکل درد خفیف - خستگی - بیحالی - و امثال آن خود نمائی میکند که اگر بیمار در همان اوایل جلوی پیشرفت آن را نگیرد مسلماً بعواقب سختتر و لمبالژی ها و حتی سیاتیک منجر خواهد شد.۲۱ سالگیستون فقرات تشکیلات عجیب و غریبی است و می توان گفت شاید خیلی هم کامل نیست چرا؟ زیرا قبل از سایر اعضاء بدن پیر میشود بهمین لحاظ شخصی معمولا هنوز جوان است قبل از ستون فقراتش که زودتر از او پیرو فرتوت می شود - البته قبل از سایر اعضاء ستون فقرات زودتر از همه آن دیسک ها و صفحات بین فقرات ضایع میشوند و اگر دیسک ها را با ذره بین (میکروسکوپ) ببینند مشاهده خواهد شد که این دیسکها از ۲۰ سالگی فاسد و ضایع میشوند.باز کمکی که این عکسبرداری خواهد کرد تعیین وضعیت دیسک های بین ستون فقرات بیمار است که این دیسک ها خیلی نرم و شکننده هم هستند و امکان دارد که براستی مسبب همان دردهای کمر بیمار باشند (این دیسک ها مثل همان (واشر و ماشین سواری است).البته اظهارنظر خود (رادیولوگ) یا متخصص  رادیولوژی هم کمک به بیمار و بدکتر داخلی خواهد کرد.برخی از علل درد ناحیه کلیه این دردناحیه کلیه معمولاً در هر سنی ممکن است دیده شود البته با شرایط بخصوص مثلاً درد همان ناحیه کلیه باسم ( لمباگو) در کسانیکه حرکات سخت میکنند، یا یک بار سنگینی را بلند میکنند و یا طفلی را از زمین بلند میکنند و در بغل نگاه می دارندچکش - سوزن و اما دکتر به چه قسم و چطور درد یا محلی درد بیمار را تشخیص میدهد؟ اولا از سؤالهائی که از بیمار میپرسد و بیمار پاسخ آنها را بدکتر میگوید - خود این سوال و جوابها تا حدی موضوع را روشن میکند- ثانیاً به پشت و نقاط مخصوصی از ستون فقرات خیلی با ملایمت دست و انگشت میگذارد و باز سوالهائی را جع به آن مراکز میپرسد . ثالثاً چکش مخصوصی دارد که طرف سر آن چکشی از لاستیک است باز با آن چکشی بنقاط بخصوص ضربه میزند و طرز جهشی و پریدن اعضاء و اعصاب را میبیند - باصطلاح (رفلکس)ها را میفهمد. سپس برای حساسیت این اعضاء و اعصاب ممکن است با نوک سوزن تیزی باز بنقاط مخصوص از همان پشت ستون فقرات یا سیاتیک بزند زد و بالاخره امتخانات دیگری هم بعمل خواهد آورد و با این طریقه ها تشخیص بیماری بیمار را خواهد داد.هرکمر دردی کلیه درد نیست( قسمت دوم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد