هرکمر دردی کلیه درد نیست( قسمت دوم)


هرکمر دردی کلیه درد نیست( قسمت دوم)
رادیولوژیمحققا میتوان گفت که کوچکترین دردی در ناحیه کلیه ها را لازم نیست که ضمناً عکسبرداری (رادیولوژی) کرد - اما این درد اگر دوام پیدا کند و اگر بهتر شد یا برطرف شد اما دو مرتبه عود کرد و برگشت داده شد میتوان عکسبرداری کرد - هر درد کمر یا لمبالژی بخصوص اگر منجر بدرد عصب سیاتیک شد - در تمام این موارد باید و میتوان گفت به یک رادیولوژی منجر می شود و لازم است . حتی هنگامیکه بیمار توانست از بستر برخیزد یعنی درد کمر ساکت شد - در چنین موقعی باید بسراغ رادیولوژی رفت - البته همین عکسبرداری را هم باید با نظر پزشک داخلی انجام داد و نتیجه عکسبرداری را هم باید و باو نشان داد تا تشخیصی تقریبی یا صحیح را او بدهد.البته کلمه ضایعات و ناراحتیهای ستون فقرات فقط از همین پیری دیسکها و صفحات بین فقرات پیدا نمیشوند. بلکه علل دیگری هم ممکن است سبب این دردهای ستون فقرات و آن لمبالژی ها بشوند مثل لاغری مفرط چاقی زیاد - زیادی وزن چاقی بی اندازه، نداشتن نرمش و ورزشی کافی و امثالی اینها میتوانند مسبب دردهای ستون فقرات و قوزهای پشت و بدشکلی ها همراه با درد بشوند.ناراحتیهای ستون فقراتعرض کردم امثال این عوارض باز می توانم بگویم مثلاً کوتاه بودن یک پا حتی یکی دو سانتی مترو صاف بودن کف پا در همان هنگام تولد که بتواند سبب بدشکلی پاها و باسن و ستون فقرات بشوند و ستون فقرات را بیک طرف (راست و چپ) - بداخلی یا خارج - کج و منحرف نمایند که همه این ناراحتیها در سنین بین ۲۰ - ۲۵- ۳۰ سالگی خود نمائی میکند.برعکس همه این حرفها می توان گفت که ورزشی و نرمش های فرنگی - شنایی در آب و رژیم غذائی صحیح جلو آن عوارض ناراحت کننده را اقلا میگیرند.در این عکسبرداری پزشک نه فقط به وضعیت ستون فقرات پی میبرد بلکه بوضعیت اعضای داخلی شکم سینه - قلب، بخصوص کلیه و سنگ کلیه - سنگ کیسه صفرا - کیست و یا ترشحات اعضاء داخلی شکم آگاه خواهد شد و همه این کارها کمک شایانی به تشخیصی درد یا بیماری بیمار خواهد کرد، که خواه کلیه باشد یا کبد یا کیسه صفرا و یا بالاخره خود ستون فقرات.بخصوص در حالت نیم خیز او را بلند کنند - در تمام این مواقع چنان درد سختی در پشت و در گودی کمر یا در ناحیه کلیه بیمار حس میکند که فریادش بهوا میرود. در موارد دیگر درد در همان ناحیه گودی کمر (ناحیه کلیه) حس میشود اما ملایمتر مثلاً در مواقعی که راه پیمائی طولانی انجام میشود - یا باغبانی چند ساعته می شود (بدون عادت قبلی) مثل مواقع بیل زدن باغچه - عرض کردم همان روز یا فردای آنروز باز درد پیدا می شود منتها نه خیلی شدید بلکه ملایم تر.علت بزرگتر این درد لمباگو در مواقع حوادث شدید است که هسته مرکز در دیسک میماند و نمی تواند عملی طبیعی خویش را انجام دهد و بچرخد.در این موقع عضلات اطراف ستون فقرات جمع می شوند یعنی یک مرتبه منقبص میشوند و همه در هم می روند و آن درد شدید پیدا می شود (باصطلاح گریپاژ میکند.)باز علل دیگر لمباگو پریدن از بالا بپائین (بدون تمرین قبلی و غلط پریدن) است که حتی امکان دارد غیر از لمبالژی منجر به  شکستگی استخوان یا یکی از استخوان های ستون فقرات بشود گه در این موقع بیمار باید حتماً بخوابد آن هم روی تخت چوبی سفت (حداقل دوسه هفته).طریقه مراقبتفراموش نشود در این مورد که منجر به شکستگی هم شده است حتی ماساژ آن ناحیه کمر نباید انجام شود چون معمولاً اشخاص بدون تشخیص قطعی بغلط ناحیه درد کمر را روغن مالی میکنند و ماساژ میدهند که صحیح نیست بلکه در همان ساعات استراحت باید از قرص های مسکن (در صورت جایز بودن آسپیرین بهتر است) حتماً با دستور پزشک است که هر قسم دارو یا آمپول را جایز میداند اعمال شود. البته در برخی مواقع (اگر شکستگی هم در کار نباشد) کشش بد نیست اما بعد از عکسبرداری و دستور پزشک منتها باز هم بااستراحت در بستر روی تخت چوبی، عرض کردم اگر شکستگی استخوان ستون فقرات در بین باشد. بهترین دارو همان استراحت است و بس.در ضمن اگر بیمار چاق و شکم بزرگ است باید سعی کند در همین مواقع لاغر هم بشود.در موارد مخصوصی پیچیده و بغرنجدر این مواقع که موضوع لم باگو یا لمبالژی بغرنج شده و اختلالات دیگری هم پیدا شده است مسلماً باید از متخصصین فن-استفاده از: رادیو تراپیالکتروتراپی در لمباگوهای مزمن استفاده از اشعه متناوب پائین: استفاده از اشعه کوتاه اولتراسون.انفراروژن (مادون قرمز).اشعه X (بمنظور ضد ورم)برخی از پزشکان در مواقع بخصوص کششی را هم جایز میدانند (البته در تخت خواب). فیزیوتراپی (البته قبل از ۴۵ سالگی) که آرتروز سختی پیدا نشده باشد. در بعضی بیماران و در موارد بخصوص عمل جراحی مجاز می شود بخصوص در فتق دیسک ستون فقرات مسلماً همیشه با تجویز پزشک و جراح است.کارهائیکه نباید کرد.۱ - مدت زمان زیادی یک جانشستن (بخصوص در آن موقع بجلو هم خم شدن).هرکمر دردی کلیه درد نیست( قسمت اول)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد