هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!


هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!

هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..!

 پروتئین ها

اگر مقدار وارده و دفع شده برابر باشد بدن از نظر ازت متعادل است، این وضعیت و حالت تعادل معمولا در مورد بزرگسالان دیده میشود که ممکن است در دورهای نه جذب پروتئین و نه ذخیره پروتئین در بدن  انجام گیرد. ولی تعادل مثبت در دوران رشد بدن ضروری است، زیرا در این دوران ممکن است لازم باشد بدن با تغذیه مقدار زیادی پروتئین علاوه بر مصارف رشد مقداری نیز ذخیره نماید. تعادل منفی حالت مطلوب و رضایتبخشی نیست و نشاندهنده این است که مقدار پروتئین مواد غذایی برای بدن کافی نیست و اگر ادامه داده شود موجب عوارضی خواهدبود. تعادل مثبت در زنان در دوران بارداری یعنی در دورانی که نسوج جدیدی در حال تشکیل است و همچنین در دوران شیردهی یعنی در دورانی که مادر به ازت زیادی برای شیری که باید بدهد احتیاج دارد وجود پیدا میکند.در مورد بزرگسالان معمولا در دوران نقاهت پس از بیماری ها که مقدار زیادی از پروتئین بدن را در مدت بیماری از دست دادهاند نیز تعادل مثبت دیده میشود در دوره بیماری با تب های مداوم در بیماریهایی که به نسوج بدن آسیب وارد شده باشد و پس از تصادفها و شوک های تصادفات، بیمار معمولا در حالت تعادل منفی ازت میباشد و پس از آن در دوران بهبودی مقدار پروتئینی که از دست رفته است ترمیم شده و به تدریج پس از چندی بدن شخص دوباره به حالت تعادل ازتی بازمیگردد. در دورهای که شخص بزرگسالی کوشش میکند تا نسج های عضلانی بدن خود را افزایش دهد و عضلات بزرگتر و نیرومندتری از نظر مقاومت و قدرت بسازد باید در حالت تعادل مثبت ازتی باشد تا بتواند مقدار کافی پروتئین و سایر مواد لازم را ذخیره کرده و به مصرف رشد عضلات برساند. پس از اینکه این برنامه عملی شد و رشد و قدرت عضلات به وضع مطلوب و مورد نظر درآمد، پس از آن تعادل ازتی مجددا برقرار میشود. در مورد بچه ها و کودکان که در حال رشد هستند باید مقدار پروتئین کافی که رشد آنها را تضمین نماید مصرف شود. برای مثال تعادل ازتی یک کودک ۷ ساله بررسی میشود: فرض کنیم با مصرف روزانه ۲۰ گرم پروتئین بدن طفل در حالت تعادل ازت است ولی برای رشد کودک مقداری منظور نشده است.بدیهی است چنین مقدار پروتئین برای این طفل در حال رشد کافی نیست ولی اگر روزانه ۳۰ گرم پروتئین به او داده شود هر  گرم ازت ذخیره میکند و اگر روزانه ۴۰ گرم پروتئین به او داده شود روزانه یک گرم ازت ذخیره میکند، پس / روز در حدود ۵ از آن اگر مقدار پروتئین که روزانه به  کودک داده میشود به ۵۰ گرم افزایش یابد و باز هم فقط یک گرم ازت ذخیره نماید، و از زمانی که روزانه ۴۰ گرم پروتئین به او داده میشد مقدار ذخیره ازت بیشتر نشده باشد، معلوم میشود که خوردن ۴۰ گرم پروتئین روزانه برای این کودک کافی است و مقدار مطلوبی میباشد. مقدار پروتئین لازم برای بدن بسته به این است که بدن با چه سرعتی در حال رشد است و در چه ابعادی است، هرچه سرعت رشدبیشتر باشد  مقدار پروتئین لازم بیشتر است و هرچه قالب بدن در ابعاد بزرگتری باشد نیز مقدار پروتئین برای نگهداری و حفظ سلامتی بدن بیشتر ضرورت دارد. کودک در یک سال اول زندگی از تمام دوران عمرش سریعتر رشد میکند. دومین دوره رشد بدن انسان در دوره نوجوانی است و هرچه بزرگتر و حجیمتر میشود نیز مقدار بیشتری پروتئین احتیاج دارد. زیرا نسوج بیشتری باید تغذیه شود. اصولا بدن، از پروتئین و یا هر ماده غذایی دیگر وقتی میتواند برای رشد استفاده کند که قبلا مقدار لازم برای نگهداری و حفظ وضع موجود را در اختیار گرفته باشد، به این معنی که اگر مقدار پروتئین برای هر دو نظر کافی نباشد در درجه اول فقط به مصرف حفظ وضع فعلی بدن میرسد و چیزی برای رشد باقی نمیماند. مقدار پروتئین مورد نیاز بدن در اثر ورزش یا فعالیتهای ارادی عضلات زیاد نمیشود مگر موقعی و در مواردی که رشد عضلات مطرح باشد. مقدار پروتئین لازم روزانه برای مرد، زن، پسر و دختر در سنین مختلفه از طریق روش تعادل ازتی بررسی و تعیین شده است و این ارقام توسط دانشمندان در مورد صدها نفر مرد و زن و پسر و دختر سالم و طبیعی مورد آزمایش قرار گرفته و بر اساس این آزمایش ها توصیه های مربوط به مقدار لازم پروتئین روزانه برای نگهداری و تأمین رشد بدن افراد سالم اعلام و منتشر شده است. این ارقام بر مبنای مطالعات تعادل ازتی به اضافه ۵۰ درصد میباشد. زیرا با توجه به اینکه افراد مختلف حتی در شرایط مشابه سن و وزن و جنس از نظر احتیاج به پروتئین یکسان نیستند و از طرفی کیفیت پروتئین های مورد مصرف نیز مشابه نمیباشند برای اینکه مقدار توصیه شده بطور متوسط جوابگوی همه انواع شرایط باشد، ۵۰ درصد بیش از ارقام آزمایشی بدست آمده از مطالعات تعادل ازتی تعیین شده است.کودکانی که در مواد غذایی آنها پروتئین کافی وجود ندارد و همچنین بزرگسالان که از نظر پروتئین غذایی کمبود دارند، رشد آنها کم شده و عضله ها بزرگ نمیشوند و مقاومت بدن در برابر بیماری ها کم میشود. ۱ سال کمبود پروتئین آثار بدی میگذارد.پروتئین گیاهی دارای کیفیت برابر با پروتئین حیوانی نیست ولی طبق - در مورد اطفال ۵ تحقیقاتی که بعمل آمده است اگر رژیم غذایی از انواع پروتئین گیاهی که با نسبت خاصی مخلوط شوند تهیه شود میتواند تاحدود زیادی جانشین پروتئین حیوانی گردد و مواد شیمیایی که در تکتک پروتئینهای گیاهی وجود ندارد در اینگونه مخلوطها وجود خواهد داشت.هر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..! قسمت اولهر آنچه باید درباره پروتئین ها بدانید..! قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد