هر آنچه باید در مورد بیماری کندروکلسینوز (chondrocalcinosis) بدانید…


هر آنچه باید در مورد بیماری کندروکلسینوز (chondrocalcinosis) بدانید…

هر آنچه باید در مورد بیماری کندروکلسینوز (chondrocalcinosis) بدانید...

کندروکلسینوز (chondrocalcinosis) 

کندرو کلسینوزیا نقرس کاذب از بیماریهای التهابی مزمن یا حاد مفاصل است. اغلب، مردان یا زنان بالای ۵۰ سال را درگیر می کند. تشکیل کریستالهای کلسیم در فضای مفصلی علت بیماری است.

علائم بیماری خیلی سریع (ظرف ۱۲ تا ۳۶ ساعت) بصورت تورم، قرمزی، گرمی و درد در مفصل شروع می شود. اگرچه در شروع بیماری اغلب یک مفصل (بیشتر اوقات مفصل زانو) درگیر می شود ولی ممکن است به تدریج مفاصل دیگر هم درگیر شوند.

با معاینه دقیق و آزمایش مایع مفصلی، میتوان این بیماری را از موارد مشابه نظیر نقرس یا التهاب معمولی مفصل افتراق داد. درمان اغلب روی کنترل درد و تورم مفصل متمرکز می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد