هر آنچه درباره چاقی نمیدانید…


هر آنچه درباره چاقی نمیدانید…

هر آنچه درباره چاقی نمیدانید...

  سال ها چاقی را اضافه وزن میپنداشتند و با توجه به همین تعریف چنانچه فردی از میانگین وزن تعیین شده برای مشخصات او، کمتر یا بیشتر می نمود او را با صفاتی همچون لاغر یا چاقی خطاب می کردند.به همین منظور میانگین وزن افراد جامعه با توجه به قد و سن آنان پیش بینی و در جداول و فرمول های خاصی گنجانده شد که افراد با مراجعه به آنها می توانستند از وضعیت وزن مطلوب خودآگاه شوند اما به تدریج مشکلاتی در این امر ظاهر شد و برخی اشخاصی که از گروه های خاصی بودند (مانند ورزشکاران و نظامیان)بدون این که دچار مشکل چاقی باشند، وقتی از این جداول استفاده میکردند جزء گروه های چاق قرار می گرفتند که واقعیت غیر از این بود مثلاً آلبربنکه با تحقیقی که بر روی ۲۵ فوتبالیست انجام داد متوجه شد که ۱۷ نفر از افراد مذکور با توجه به جدولی قد و وزن، شایسته ورود به ارتش نیستند و چاق محسوب میشوند، حال آن که پس از اندازهگیری دقیق (چربی بدن) متوجه شد که وزن اضافی آنها ناشی از هیپروتروفی (بزرگ شدن) عضلات است و نه چاقی. نورمن شوارتسکف هم در کتاب «جنگی که به قهرمان نیاز نداشت» در مورد ارتقای درجه خود در ارتش امریکا ذکر میکند که بنابر مقیاس ارائه شده (جداول قد و وزن) او دچار چاقی بود و برای کسب درجه باید چندین کیلو خود را لاغر میکرد، حال آنکه چنین نبود و او یک ورزشکار حرفه ای بود. از طرف دیگر، برخی تصور میکنند چاقی منحصرا مربوط به افراد مسن است، در حالی که تجمع چربی در بدن از زمان کودکی آغاز می شود و مشکلات حاصل از آن ناگهان به وجود نمی آید، بلکه پایه های اصلی آن در دوران کودکی ایجاد میگردد . بنابر شواهد موجود افزایش سلول های چربی یا ادیپوسیت هیپرپلازی، فقط تا دوران بلوغ صورت میگیرد و پس از آن تنها ادیپوسیت هیپرتروفی یا حجیم شدن سلولهای چربی رخ میدهد. بنابراین باید زندگی فعال، عادت به تغذیه معقولانه و تحرک کافی از دوره کودکی آموختهشود تا مشکلات کمتری در بزرگسالی بروز کند. امّا، چاقی یعنی چه؟ در برخی از منابع به این تعریف اشاره شده است که چاقی به افزایش چربی بیشتر از ۲۰ درصد از وزن بدن برای مردان و به افزایش چربی بیشتر از ۳۰ درصد وزن بدن زنان اطلاق می شود. البته، در برخی منابع در صدهای کمتر از این میزان هم مطرح شده است. اگر ورزشکاری با توجه به جدول قد و وزن دچار ۱۰ کیلو اضافه وزن باشد، چنانچه درصد چربی او در حد متعادل است، چاق محسوب نمی شود. شایان ذکر است که متوسط درصد چربی بدن در آقایان ۱۲ تا ۱۷ درصد و برای زنان بالغ ۱۹ تا ۲۴ درصد است احتمالاً تفاوت درصد چربی زنان و مردان به لحاظ ویژگی جنسی و بقیه آن به لحاظ کم تحرکی ناشی از دیدگاه های اجتماعی است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد