هر آنچه که باید درباره ناراحتیهای بینی بدانید..؟؟


هر آنچه که باید درباره ناراحتیهای بینی بدانید..؟؟

هر آنچه که باید درباره ناراحتیهای بینی بدانید..؟؟

 تقویت بینیبینی سومین عضو مهم برای علما پس از مغز و چشم از لحاظ اهمیت مورد توجه قرار گرفته است. در کارهای عملی عضو مهم دیگر بینی یعنی عضو بویایی است که در کارهای پژوهشی و آزمایشی مورد نیاز است. بینی عضوی است برای نفس کشیدن که مستقیما قلب را خنک کرده هوای لازم را بدان میرساند.هوایی که با دمیدن اکسیژن سوخت و ساز بدن را تأمین مینماید. برای مغز عضو بینی رساننده هوایی است که گرمای سرشتی و طبیعی مغز را تأمین مینماید. بوهای خوش یا شمیم که مورد نیاز مغز برای تقویت و نیرو گرفتن است از طریق بینی به مغز میرسد. بینی دو راه باریک به ریزشگاه اشک دارد و بدینوسیله با گلو و چشم و گوش ارتباط دارد. پیشگیری از ناراحتیهای بینیدر حقیقت با عوارض مغز و قلب و ششها و حجاب و سینه مرتبط است. پس اگر بینی سرحال و سالم باشد برای اعضای مهم رئیسه و اعضای مربوط به آنها مفید و پیشگیریکننده از بیماریهاست. فنون پیشگیری طب ایرانی- اسلامی در مورد بینی به چند مورد زیر تقسیم میشود:بخوراتبوکردنیها (شمیم)دربینیکشیدنیها (انفیه)بطور کلی در فنون پیشگیری از بیماریها لازم است بینی را مرتب مورد بررسی قرار دهیم و آن را از تضعیفکنندههای بینی حفظ کنیم. اولین تضعیف کننده بینی مزاج دستگاه گوارش است. کسانی که مرتب دستگاه گوارش خود را با استفاده از فنون پیشگیری از بیماریها سالم و از لحاظ مزاجی در حالت تعادل نگه میدارند در حقیقت سراسر تن خود را پاک و سالم نگاه میدارند.پس از دستگاه گوارش مزاج اعضای نزدیک و مرتبط با بینی در نظر گرفته میشود. هنگامی که مزاج اندامهای مرتبط با بینی مانند جمجمه و گوش و چشم و سینوسهای اطراف بینی، حلق و گلو در حال اعتدال باشند برای بینی مشکلی بوجود نمیآید. اگر اندامهای مجاور بینی بیمار شوند ممکن است بیماریهای مربوط به آنان بر بینی اثر بگذارد و سلامت بینی را به خطر اندازند.بسیاری از بیماریهای بینی و چشم و سینوسهای دو طرف بینی و حلق و گوش و دهان و تیروئید بر هم اثر میگذارند. یکی از آن بیماریها حساسیتهای فصلی است که موجب سوزش چشم و زکام و آبریزش میشود؛ این بیماری هم از مشکلات طب غربی است. علت آن فساد و رسوب شدید خلط صفراست که در خلل و فرج مخاط و مویرگهای بالای بینی و پیشانی محکم شده و هر از گاهی با تحریک ماده صفراوی توسط عوامل حساسیتزا به هیجان آمده و ترشحاتی از سموم را بر مخاط بینی و حلق میپراکند و موجب سرفه و زکام و آزارهای دیگر میگردد. در طب ما علاج ۱۰۰ % است. ما در اینجا اجمالی از روشها و فنون پیشگیری از بیماریها و ضعف نیروی بویایی را مورد توجه قرار میدهیم:* سیستم سینوزیت.عبارت است از داروی بخور با ترکیب زیر:تخم گشنیز ۳۵۰ گرم، آویشن و مرزنجوش، کاکوتی، پونه، نعناع و اوکالیپتوس از هر کدام حدود ۲۵ گرم. هرکدام که در دسترس باشند با تخم گشنیز مخلوط میشوند.برخی مقداری کاه را با داروهای بخور همراه میکنند و برخی به تنهایی کاه را برای بخور انتخاب میکنند. از نظر ما داروی پایه برای بخور همان ترکیب بالاست و بیشترین حجم آن را تخم گشنیز تشکیل میدهد.مواد بخور دارای خواصی هستند که مغز و پرده پوشاننده و محافظ آن را ضد عفونی کرده و سردی و رسوبات و ترشحات مغز را به پایین هدایت مینمایند.ویروسها و میکروبهایی که باعث زکام و بیماریهای نزلهای شدهاند زدوده میشوند. راههای بینی و گدارهای ما بین بینی و حنجره و حلق و گوش و چشم هم ضد عفونی میشوند.این بخور مانع متاستاز سلولهای سرطانی به مغز و ریهها و پردههای محافظ آنان میشود؛ لذا در بیماریهای صعب العلاج از جمله سرطانهای مغز و سرطانهای قسمتهای بالایی بدن کاربرد ضروری دارد. هوای محل زندگی نیز از اسانسهای فرار بخور پاک وضد عفونی میشوند. بخور مذکور مخاط بینی را مستعد برای خروج اخلاط از مغز مینماید لذا بهتر است قبل از ارتکاب داروی عطسه آور از بخور استفاده شود تا کیفیت عطسهها در خارج کردن مواد زائد جمجمه کاملتر گردد.روغن بنفشه یا بنفشه بادام:پس از عطسه های پیاپی روغن بنفشه یا بنفشه بادام یا روغن کنجد یا زیتون نیاز است. مخاط بینی در اثر عطسه زیاد نیاز به آرامش پیدا میکند که تأمینکننده این آرامش همین روغن بنفشه است. روغن بادام شیرین برای ترکیب با بنفشه بکار میرود و روغن بادام تلخ در این مورد کاربردی ندارد.نام داروهای بخور و انفیه و روغن بنفشه بادام را سیستم سینوزیت گذاشتهایم. سیستم سینوزیت از بین برنده عفونتهای بینی است و اخلاط جمجمه را هم پاک میکند. بهترین پیشگیریکننده از تمامی بیماریهای مغزی و بیماریهای نزلهای بکار بردن سیستم سینوزیت است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد