هر آنچه که درباره نئو پلاسم های پروستات نمیدانید../قسمت اول


هر آنچه که درباره نئو پلاسم های پروستات نمیدانید../قسمت اول

هر آنچه که درباره نئو پلاسم های پروستات نمیدانید..

 هایپرپلازی خوش خیم پروستات از ناحیه transitional و کارسینومای پروستات بیشتر از ناحیه محیطی منشأ میگیرد (۶۰، ۷۰٪). همچنین، ۱۰ تا ۲۰٪ کارسینومای پروستات از منطقه transitional و ۵٪ از منطقه مرکزی منشا می گیرند.BPH (ھیپر پلازی خوشں خیم پروستات)شایعترین تومور خوش خیم در مردان میباشد، و بروز آن وابسته به سن می باشد. در سن ۷۵ سالگی در حدود نیمی از مردان از کاهش قدرت و اندازه جریان ادراری به علت BPH شکایت دارند. در بستگان درجه اول، خطر ابتلا ۴ برابر بیشتر است. در ۵۰٪ موارد مردان زیر ۶۰٪ سال که به علت BPH جراحی شدهاند، ممکن است یک شکل ارثی از بیماری وجود داشته باشد که در این حال از نوع اتوزوم غالب است.اتیولوژی اتیولوژی BPH به طور کامل شناخته نشده است، ولی به نظر میرسد که به صورت چند عاملی و تحت کنترلاندوکرین باشد یافته های ازمایشگاهی و بالینی دو فاکتور ضروری جهت BPH مشخص نموده اند: DHT (دی هیدروتستوسترون) و افزایش سن، مطالعات حیوانی در سگ ثابت نموده است که با افزایش سن، حساسیت پروستات به آندروژن ها افزایش مییابد. همچنین بررسی های بالینی در مردان به خوبی ثابت نموده است که BPH تحت کنترل اندوکرین قرار دارد. اخته کردن (Castration) و تجویز هورمون ازاد کننده   (LHRH) LHl   باعث  (پسرفت) و چروکیده شدن BPH و بهبود علایم ادراری میشود. مطالعات دیگر، همچنین بیانگر ارتباط بین سطح تستوسترون آزاد و استروژن با حجم BPH می باشد. یافته اخیر، ممکن است پیشنهادکننده این باشد که ارتباط بین افزایش سن و BPH در نتیجه افزایش سطح استروژن ها ناشی از افزایش سن و القاء رسپتورهای اندروژنی است که حساسیت پروستات به هورمون آزاد افزایش میدهد.پاتولوژى همانطور که قبلا گفته شد، BPH از منطقه بینابینی (transitional zone) منشا میگیرد. BPH، در واقع یک پدیده هایپرپلاستیک در نتیجه افزایش تعداد سلولها است.بررسی میکروسکوپی یک طرح رشد ندولار (غده ای) را که حاوی مقادیر متفاوتی از استروما و اپیتلیوم میباشد، نشان میدهد. پاتوفیزیولوژی علایم BPH در اثر ایجاد انسداد توسط پروستات و یا ثانویه به پاسخ مثانه در برابر مقاومت خروجی میباشد. جزء انسدادی خود شامل دو بخش مکانیکی و انسداد دینامیکی است که انسداد مکانیکی ناشی از برآمدگی پروستات به درون مجرای ادراری یا گردن مثانه و انسداد دینامیکی ناشی از افزایش تون پیشابراه در اثر تحریک سیستم عصبی اتونوم میباشد. شکایات تحریکی ادراری BPH، ناشی از پاسخ ثانویه مثانه به افزایش مقاومت خروجی مثانه است. این انسداد دهانه خروجی مثانه، به هایپرتروفی و هایپرپلازی عضله دتر سور مثانه و رسوب کلاژن در آن می انجامد که باعث کاهش ظرفیت (compliacne) مثانه و ناپایداری دترسور می شود. باندل های ضخیم شده عضله دترسور و فتق مخاطی بین آنها، در نهایت موجب تشکیل دیورتیکول (که به علت این که فقط از مخاط و سروز تشکیل یافته، دیورتیکول کاذب نیز نامیده می شود)، میگردد.

یافته های بالینی نئو پلاسم های پروستات 

A( علایم و نشانه ها:شامل وعلایم تحریکی استعلایم انسدادی: شامل تأخیر در ادرار کردن (hesitancy)، کاهش force و قطر جریان ادراری، احساس تخلیه ناکامل، تخلیه مضاعف ادرار (تخلیه ادرار برای بار دوم در طی دو ساعت از تخلیه قبلی) و قطره قطره آمدن ادرار در (post voiding dribbling). Sylgllعلایم تحریکی: شامل فوریت ادراری (urgency)، تکرر ادرار و شب ادراری میباشد. پرسشنامه ای توسط انجمن اورولوژی آمریکا (AUA) طراحی شده است که در شناخت شدت بیماری و نیاز به درمان مفید است و انجام آن در تمام بیماران قبل از شروع درمان توصیه می شود. مجموع امتیازهای این پرسش نامه  شدید تلقی می شود. در معاینه رکتال، BPH به صورت بزرگی صاف و نرم پروستات لمس می شود. اگر سفتی، (induration) وجود  داشته باشد، باید به حضور کانسر پروستات مشکوک شده و بررسی های بیشتر (PSA، سونوگرافی ترانس رکتال یا ہیوپسی) انجام شودهر آنچه که درباره نئو پلاسم های پروستات نمیدانید../قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد