هر آنچه که درباره نئو پلاسم های پروستات نمیدانید../قسمت دوم


هر آنچه که درباره نئو پلاسم های پروستات نمیدانید../قسمت دوم

 
  1. B) یافته های آزمایشگاهی
آنالیز ادرار (U/A) در بیماران به منظور رد هماتوری و عفونت ثانوی ادرار الزامی است. کراتینین سرم میزان عملکرد کلیوی را نشان میدهد. بیمارانی که دچار اختلال عملکرد کلیه باشند، بیشتر از بقیه بیماران در معرض خطر اندازه گیری PSA در موارد مشکوک باید انجام شود و در مقایسه با DRE به تنهایی، احتمال یافتن کانسر پروستات را افزایش میدهد.
  1. C) روش های تصویربرداری سونوگرافی کلیه
فقط در صورت وجود بیماری همزمان ستگاه ادراری فوقانی یا در صورت وجود عوارض BPH اهماتوری عفونت ادراری، نارسایی کلیه، سابقه سنگ)، باید انجام شود.
  1. D) سیستوگرافی
در درمان BPHنیازی به آن نیست ولی در انتخاب نوع  جراحی می تواند کمک کننده باشد تشخیص های افتراقی:شامل سایر وضعیت های انسدادی دستگاه ادراری تحتانی، مثل تنگی پیشابراه (ثانویه به اورتریت، تروما و یا به صورت ایاتروژنیک در اثر واردکردن ابزار درمانی - تشخیصی به پیشابراه)، انقباض های گردن مثانه، سنگ مثانه (که اغلب همراه با هماتوری و درد است) و کارسینومای پروستات علایم تحریکی مانند عفونت دستگاه ادراری و مثانه نوروژنیک و کار سینومای پروستات است.

درمان طبی در نئو پلاسم های پروستات 

۱ - بلوک کننده های آلفاخصوصیات انقباضی پروستات و گردن مثانه، وابسته به زیرگروه ۱/C رسپتورهای aمیباشد؛ لذا بلوک گیرنده  باعث بهبود علایم و نشانه ها در تعدادی از بیماران مبتلا به BPH شده است. فنوکسی بنزامین و پرازوسین دارای اثرات قابل توجهی در بهبود علایم میباشند ولی به علت عوارض جانبی بیشتر و اختصاصی نبودن، فنوکسی بنزامین از لیست داروهای مورد استفاده در BPH خارج شده است در مصرف پرازوسین تنظیم دوز ضرورت دارد. دوز شروع آن ۱mg به هنگام خواب به مدت ۳ شب میباشد که سپس به ۱mg دوبار در روز و در صورت نیاز به ۲mg، ۲ بار در روز، افزایش مییابد عوارض جانبی آن عبارتند از: هایپوتانسیون ارتواستاتیک، سرگیجه، خستگی پذیری، انزال رتروگراد، رینیت و سردرد. با داروهای بلوک کننده آلفای طولانی الاثر، دوز منفرد روزانه نیز ممکن است، اما اینجا هم تنظیم دوز ضروری است. ترازوسین با ۱mg روزانه شروع و به ۲mg روزانه به مدت ۱۱ روز و سپس ۵mg روزانه افزایش مییابد. دوز درمان با دوکسازوسین نیز به همین ترتیب می تواند افزایش یابد. عوارض جانبی این داروها همانند پرازوسین هستند. استفاده از داروهای بلوک کننده اختصاصی C1 دارای عوارض جانبی کمتر میباشد. این مسئله نیاز به تنظیم دارو را برطرف میکند تامسولوسین با دوز روزانه ۰/۴mg شروع شده و در صورت لزوم تا ۲ برابر می تواند افزایش یابد.۲- مهارکننده های آنزیم ۵ - ۶ - رودکتازفیناستراید (finastride)، یک مهارکننده ۵ - a- ردوکتاز است که از تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون جلوگیری میکند. این دارو با اثر بر جزء اپی تلیالی، باعث کاهش اندازه غده و بهبود علایم می شود. یک دوره درمان ۶ ماهه جهت رسیدن به حداکثر اثر روی اندازه غده (۲۰٪ کاهش) و بهبود علایم الزامی است. بررسی های جدید نشان داده که این دارو فقط بر روی  پروستات های بزرگ موثر است عوارض جانبی ان  کاهش میل جنسی، کاهش حجم مایع انزالی و ناتوانی جنسیی است. بررسی های جدید نشان می دهد که درمان با این دارو ممکن است باعث کاهش نیاز به جراحی در مردان دارایی پروستات های بزرگ شود. سطح ps a  سرمی در ۵۰ درصد از کسانی که فیناستراید گرفته اند کاهش نشان می دهد و این مسئله ممکن است شناسایی کانسر پروستات را دچار اشکال نماید.۳- درمان ترکیبی:استفاده از ترکیبی از داروهای فوق الذکر۴ - فیتوتراپی (درمان گیاهی):عبارتست از استفاده از گیاهان یا عصاره گیاهی جهت مقاصد طبی شامل موادی مثل پوست pygeum،    africanumعصاره گرده گیاهان، برگ درخت تبریزی و    ریشه های  pygeum africanum .هر آنچه که درباره نئو پلاسم های پروستات نمیدانید../قسمت اول 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد