هر انچه که درباره بیماری زکام و نزله نمی دانید ؟؟


هر انچه که درباره بیماری زکام و نزله نمی دانید ؟؟

هر انچه که درباره بیماری زکام و نزله نمی دانید ؟؟

 در مورد زکام و نزله بهتر آنست آب بسیار گرم بر سر بریزند یا بوسیله دوش حمام گرم بحدی که احساس حرارت در دماغ کرده یا اینکه پارچه کتان را به دفعات مکرر بآتش گرم کرده بر سر نهند تا احساس گرمی در سر و بینی بشود ولی احتیاط کنند که ماده به سینه نزول نکند و در غذا هم نهایت مراقبت و تقلیل را بکنند غذای سبک مانند آش و سوپ میل کنند که معده اجابت کند و بلافاصله هم بعد از خوردن غذا نخوابند. دستور دیگر:  ۷ مثقال زنجبیل و سیاه دانه را نیمگرم کرده .) بپارچه ای به بندند و بویند تا آنچه ماده در دفاع است از راه منخرین دفع شود که بسینه نزول نکند و این دارو در منع نزول مواد بسینه بسیار مفید است. دستور دیگر: نشاسته و کتیرا و رب السوس و تخم خیار، تخم کدو، تخم خشخاش، مغز بادام، باقلا مساوی هم بکوبند و هم وزن نصف آنها نبات داخل کرده حب سازند بقدر فندقی صبح و شب از آن در دهان نگاهدارند خصوصا به وقت خواب.  محمدبن زکریای رازی در کتاب من لانحصر دستور میدهد ماده زکام از منخرین سد شود سیاه دانه را بهمان ترتیب که در بالا گفته شد تهیه کرده بویند. شیخ الرئیس بوعلی سینا دستور میدهد اگر مواد بسینه بریزد علاجش آنست که ماءالشعیر خشخاش با شربت بنفشه بنوشند (طرز تهیه آن در این کتاب گفته شده).  و غذا شوربای کدو و اسفناج با گوشت بره یا جوجه خروس، اگر تب نباشد نان با مربا یا کمپوت سیب غذای شب طعام تر با زرده تخم مرغ نیم برشته و اگر مانعی از فصد نمودن نداشته باشد بقدر قوه و ضعف نزله قدری خون گرفته شود بسیار نافع است. و تنقیه در این مرض بسیار خطرناک است چون اخلاط را به حجاب سینه میکشاند.

علت های زکام و نزله

الف ) رسیدن حرارت زیاد به مغز 1- توقف در گرمای شدید، آفتاب یا نزدیک بودن به منبع حرارتی بالا که رطوبات را می گدازد و به بینی و حلق سرازیر می کند. 2- گرم کننده ها از غذا و دارو مانند مشک و زعفران یا بوئیدن، مالیدن یا ماده خوراکی که رطوبات را بجنباند و تحلیل نماید مستفرغ شود که به علت تخلیه و استفراغ حالت خلاء ایجاد شده مانند فتیله ای که روغن را به بالا می کشد رطوبت ها به طرف سر جذب می شوند .حکیم عقیلی می گوید علائم نزله ای گرم مانند صداع گرم است , صورت فرد بر افروخته می شود و چشم ها قرمز می گردد آبریزش از بینی داریم که آب بینی به حدی سوزاننده است که گاهی زخم ایجاد می کند و سوزش و خارش نیز احساس می شود . در طب اکبری آمده است که هر زکامی که از گرمی باشد چون تب ایجاد شود افزون تر می گردد.ب ) گرم شدن دماغ بدون عامل خارجی گاهی حرارت مغز بدون آنکه عامل خارجی بر آن اثر بگذارد موجب نزله و زکام می شود، علت آن است که گرم شدن مغز موجب جذب رطوبت می شود بیشتر از آنکه آن را بگوارد. دلیل دیگر آن است که گرمی همراه مزاج در مغز موجب ناتوانی آن در گواریدن رطوبات می شود. علائم این قسم نیز مانند نوع اول است البته در نظر داشته باشیم که افزایش تعداد نبض و زردی قاروده (ادرار) دیده خواهد شد.ج ) نزله و زکام به علت عوامل سرد خارجی اگر زمانی طولانی فرد با سر برهنه در معرض سرما باشد یا پس از ورزش و استحمام در معرض هوا قرار گیرد، منافذ پوستی که در گرما باز شده بودند به یک باره  بسته شده و رطوبات فزونی یافته، در سر تجمع حاصل می کند. علایم نزله بارد به گفته حکما شبیه صداع (سردرد) بارد (سرد) است، مواردی که به بینی ریزش می کند حالت سوزش ندارد و قوام آن بیشتر از نزله گرم است و به قول معروف سطبر و سپید یا کبود خواهد بود، احساس سنگینی در سر در نزله بارد وضوح بیشتری دارد.د ) زکام و نزله با سردی دماغ بدون عامل خارجی در این مورد عامل برودت بدون علت خارجی است و علامت آن اختلال حسی و کارکرد دقیق مغز با احساس ثقل در سر و کسالت در بدن است و با هر عامل گرمی تاثیر مثبت می گیرد.ه ) زکام و نزله به علت امتلاء خلطی مشخص است که امتلاء اخلاط چهارگانه هر کدام می تواند موجب بروز زکام و نزله شود در امتلاء صفراوی سر درد و سوزش سر و چشم، آبریزش از بینی و چشم، تلخی دهان و خشکی آن و احساس تشنگی بروز می کند به علت گرما آبریزش بینی زرد و رقیق و سوزان است به قول معروف گویا آتش در سوراخ بینی جریان دارد.  نوع دوم از امتلاء خلطی به امتلاء دم ربط پیدا می کند و ثقل سر و کدورت حواس و اختلال خواب، خارش، مزه شیرین دهان و رنگ تمایل به سرخ در ترشحات بینی است.اما امتلاء بلغمی که بسیار ملایم تر و کم آزارتر است که فرد طعم در دهان خود احساس نمی کند به گفته ارزانی در هنگام غذا خوردن زبان خود بگزد، تکلم تغییر محسوس پیدا می کند و آب دهان جاری است. غلبه سودا و ایجاد نزله کم تر اتفاق می افتد اما اگر اتفاق بیافتد از سایر انواع بدتر خواهد بود. سر درد ثقل در سر خشکی چشم ها، احساس مزه سوخته در دهان و احساس بوی دود یا تعفن در اشیاء  است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد