هر سردردی یک درمان دارد …


هر سردردی یک درمان دارد …

هر سردردی یک درمان دارد ...

 

درمان سردرد پس از بیدار شدن از خواب

در اینجا بایستی پاکسازی خلط غالب را نمایند و خاکستر را در سرکه حل کرده و بر شقیقه وپیشانی بمالند. خاکستر چوب انجیر را در سرکه حل کرده استفاده نمایند. مانند دستور فوق به صورت مالیدنی (در این جا منظور استفاده از املاح خاکستر است).

درمان سردرد به دنبال چند بیماری

بعد از استفراغ کردن زیاد، بعد از خونگیری و ادرار زیاد، بعد از خونریزی زیاد زنانگی و نفاس، بواسیری، بعد از بیداری مفرط و بی خوابی شدید و پس از پیدایش غم و اندوه زیاد و بعد از زیادی، شدت زکام، نزله، خونریزی بینی و نیز پس از گرسنگی سردرد شروع می شود. در اینجا بایستی از غذا رقیق و مایعات استفاده شود آب جو یا مالشعیر مفید است.گوشت پرندگان فربه سوپ مرغ و جو و آبگوشت که از گردن بزغاله شیرخواره تهیه شدهباشد و نیز حریره نشاسته میل نمایند. روغن بادام، روغن کنجد، روغن قلم گاو، پیه مرغ بر سر وبدن به مالند و با آب گرم سر را به شویند و سر را ببندند.

درمان سردرد به دنبال عمل زناشویی

این گونه سردرد در افراد ضعیف و زیاده رو دیده می شود.شیرگاو جوشانده مرتباً بنوشند روغن بنفشه در بینی چکانند مرتباً دوش آب نیم گرمگیرند زرده تخم مرغ عسلی شده و گوشت ماهی و اغذیه رقیق و مایعات خورند.ثعلب ۱۵ گرم بهمن سرخ ۱۰ گرم شقاقل ۱۵ گرم بهمن سفید ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته، روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.اگر مزاج بیمار گرم باشد از کمپوت به و سیب استفاده نمایند.

درمان سردرد به علت وجود تب

اینگونه دردها در هنگام تب پیدا شده و در وقت قطع تب بهبودی می یابد. سرکه و گلاب و روغن گل را مخلوط کرده به پیش سر بمالند. اگر هوا گرم باشد پاها را با آب سرد و اگر هوا سرد باشد پاها را با آب گرم پاشویه کنند. صندل، آب خرفه، و بارهنگ بر سر ضماد نمایند اگر بی حالی شدید باشد شیر زن بر سر دوشند. اگر در اثر بدی کار معده و غیره تب عارض شده باشد تنقیه معده نمایند. سپس تقویت معده در گل قند و آب تمرهندی کنند، اگر سردرد به علت تب عفونی و عفونت کلی خون باشد در این جا سنگینی سر شدت بیشتری داشته و زانوها درد دارد و دانه های قرمز رنگی روی پوست پیدا می شود زبان بسیار خشک، چشم ها فرو رفته و تب در حد اعلا درجه می باشد که باید تنقیه و پاکسازی خلط غالب نمایند. عرق کاسنی، عرق گاوزبان، عرق بیدمشگ میل نمایند. گلاب و قند هم استفاده شود، سرکه و گلاب آمیخته بوکنند. سوپ مرغ، سوپ ماش، سوپ جو و مرغ، گشنیز، کدو، اسفناج میل نمایند. ریشه کرچک و زنیان را کوبیده بر سر ضماد می نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد