هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماری ام اس


هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماری ام اس

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماری ام اس

 

ریتم خانوادگی خود را حفظ کنید تا ام اس تان آن را تحت الشعاع خود قرار ندهد تمام خانوادهها در زندگی ریتم مخصوص خودشان را دارند. ممکن است شما این ریتم را در ابتدا حس نکنید، اما به مرور زمان هر خانواده ای اصول، خط مشی و چهارچوبهایی برای زندگی روزمره بنا مینهد. این ریتم و آهنگ، بخشی از احساس اطمینان و ایمنی ای است که مردم در زندگی خانوادگی به دنبال آن میگردند.

متأسفانه ام اسی میتواند این ریتم خانوادگی تان را به هم بزند، درست همان گونه که میهمانان  را به هم بر اما به خاطر اینکه این میهمان خیال ندارد به خانه اش برگردد، چالش پیش روی شما این است که بفهمید چگونه ام اس را با زندگی تان انطباق دهید به نحوی که .کمترین آسیب وارد کند ام اس ممکن است حریصر باشد. گاه این بیماری می تواند شیرہی تمام خانواده بکشد -

که منابع مالی، انرژی، و وقت از بقیه مشهودتر است. به همین خاطر، مهم است که فضایی را در زندگی تان به ام اس اختصاص دهید، البته نه بیش از آنچه احتیاج است. هریک از اعضای خانواده در زندگی خانوادگی در جایگاهی متفاوت قرار دارد، و هریک از آنها در این منابع خانوادگی سهیم است. اگر ام اس هریک از این منابع را بیش از حد تضعیف کند نتیجه ی آن ایجاد یک خانوادهی ناتوان است - نه خانوادهای که یکی از اعضای آن دچار ناتوانی است.

کنار آمدن با هزینه های مستقیم و غیرمستقیم

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از ام اس در امریکا، برای هر فرد، سالی حدود شصت هزار دلار است (به عبارتی سالانه بالغ بر ۲۴ بیلیون دلار)، حدود نیمی از این مقدار، به صورت اختصاصی مربوط می شود به مراقبتهای بهداشتی (داروها، ویزیت پزشک، بستری شدن در بیمارستان و غیره) بقیه ی آن مربوط است به عدم اخذ دستمزد بیکاری، فعالیتهای مراقبتی که هزینه شان پرداخت نشده  سایر موارد.به  هرحال، هزینههای واقعی میتواند بالا باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد