هضم غذا در بدن چگونه است!!


هضم غذا در بدن چگونه است!!

هضم غذا در بدن چگونه است!!

 هضم غذا در بدن

غذایی که میخورید برای این که تجزیه شود و بتواند به سلول ها برسد و بدن را برای ادامه  حیات کمک کند مراحل مختلف دهان، غددبزاقی، مری، معده، روده  کوچک و بزرگ، کبد و کیسه  صفرا را طی میکند. این سیستم که گوارش نام دارد فعالیتهای شیمیایی، مکانیکی و گرمایی گوناگون را انجام میدهد.  عمل گوارش انجام شود.• ترکیب شیمیایی غذا، تعیین کننده ی مدت زمانپروتئین ها کمی بیشتر و غذاهای چرب زمان طولانی تری در معده می مانند. اولین مرحله توسط غددبزاقی که آنزیم پتالین را ترشح می کنند در دهان انجام میگیرد. کار این آنزیم تجزیه و شکستن مولکول های کربوهیدرات در هنگام جویدن غذاست، سپس شیره  گاستریت در معده به هضم غذا کمک میکند و بعد از آن روده ی کوچک توسط شیرهه  گوارش ترشح شده از لوزالمعده و کیسه ی صفرا هضم را تکمیل میکنند. بالاخره شیره های گوارشی غذا را به مولکول های بسیار کوچکی تجزیه می کنند تا از جداره روده جذب جریان خون شود. مولکول های جذب شده در جریان خون وارد سیاهرگ باب کبد می شوند. سیاهرگ باب مواد مغذی و خون را به کبد میبرد. وقتی مواد مغذی به کبد میرسند سه قسمت می شوند: ۱- بعضی جذب خود کبد جهت مصرف داخل آن می شود. ۲- مقداری برای استفاده های بعدی ذخیره می شود. ۳- باقی مانده  آن وارد جریان خون میشود تا به سلولهای بدن که به آن نیاز دارند برسد. مثلاً وقتی گلوکز وارد کبد می شود مقداری از آن را مصرف میکند وبخشی از آن به صورت گلیگوژن ذخیره و انبار می شود و باقی مانده  آن به وسیله ی جریان خون برای ایجاد گرما یانیرو به سلول ها منتقل می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد