هفت گام ساده برای شکست تنش…


هفت گام ساده برای شکست تنش…

هفت گام ساده برای شکست تنش...

 

۱. تقسیم بار - همه مشکلات را به دوش خود نگذارید. سعی کنید برخی از مسئولیت ها را بر عهده دیگران بگذارید تا فرصتی برای آرامش پیدا کنید.

۲. رفع کسالت - اگر بیحوصله باشیم، ذهنمان شروع به خلق ترس های آزاردهنده و اضطراب می کند. منتظر نباشید چیز هیجان برانگیزی در زندگی تان رخ دهد، با کارهای سرگرم کننده و ماجراجویی کمی چاشنی به زندگی خود بد هید.

۲ ترفندهای اعتماد به نفس - کارهای شاد و هیجان انگیز برای بالا بردن اعتماد به نفس انجام دهید. اگر دچار عدم اعتماد به نفس هستید، گام های مثبتی برای بهبود چیزهای نیازمند تغییر بردارید. افراد مثبت اندیش را دور خود جمع کنید. فهرستی از قابلیت های خود تهیه کنید

4. * طرح و سازماندهی - اگر بی نظم باشیم، بیشتر دچار تنش می شویم. بنشینید، وفقط برای کارهایی که از پس ان بر می ایید برنامه ریزی کنید

5.رنگ تنفس . گاهی به خود فرصتی برای ارامش بدهید و ان را برای روز تعطیلی نگذارید

۶ خواب و خوراک خوب - خواب جسم و ذهن را بازسازی کرده و به تسکین تنش کمک میکند. همین طور، مواد مغذی سالم موجود در غذاها، توانایی بدن را در مقابله با تنش بیشتر میکند.

7.اهمیت .دادن به خود - مهم نیست که دیگران را راضی و مغرور به خود کنید انچه مهم است اول خودتان را راضی کنید البته بدون اسیب رساندن به دیگران اگر بتوانید نشاط و آرامش درونی بیابید، این رضایت و شادی درون به سایر جنبه های زندگی تان هم سرایت خواهد کرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد