هلیکوباکترپیلوری و آسیب مخاط معده چگونه بیماری است؟


هلیکوباکترپیلوری و آسیب مخاط معده چگونه بیماری است؟

هلیکوباکترپیلوری و آسیب مخاط معده چگونه بیماری است؟ 

هلیکوباکتر پیلوری نوعی باکتری مارپیچی مقاوم به اسید معده است، اولین بار در سال ۱۹۸۲ کشف شد. این باکتری بیشتر از طریق آب و مواد غذایی به بدن میرسد. بیش از ۸۰ درصد از مردم در خاورمیانه به این باکتری گرفتار میباشند. اگر فردی در خانواده مبتلا شد، همه افراد خانواده باید تحت درمان قرارگیرند.هنوز به درستی مشخص نیست که منبع این باکتری از کجاست، لیکن در بزاق افراد آلوده باکتری را مشاهده کرده اند، لذا بیماری از طریق بوسیدن، تماس دهان به دهان نیز منتقل می شود. پیشگیری از عفونت بسیار مشکل است و جهت جلوگیری از توسعه بیماری محققین درصد تهیه واکسن برای این بیماری میباشند.محققین نشان داده اند که اکثریت اولسرهای پتیک (زخم معده) به علت این باکتری ایجاد می شود. در طی تحقیقی در افراد داوطلب با خوراندن هلیکوباکترپیلوری، ایجاد گاستریت مزمن (التهاب مخاط معده) را پیگیری کرده اند. در حیوانات آزمایشگاهی نیز هلیکوباکتر عفونت و گاستریت مشابه انسان ایجاد نموده است.در ایالات متحده ۳۰ درصد مردم زیر ۴۰ سال و نصف از جمعیت ه ۹ سال به بالا به این بیماری گرفتارند. این بیماران اکثراً بدون علامتند و دلیل آن مشخص نیست. احتمالا زخم معده بستگی به سویه باکتری دارد.pH معده حدود ۴ است. این باکتری در چنین شرایط اسیدی نیز زنده میماند و رشد میکند؛ در اطراف خود پوشش قلیایی تولید می نماید و قادر است آنزیم هائی تولید کند که اسید معده را خنثی نماید. در چنین شرایطی معده شروع به ایجاد اسید بیشتری میکند، تا کمبود اسید را جبران نماید و این مسئله به جراحت مخاط معده منتهی میگردد. در برخی از سویه های هلیکوباکتر، سایتوتوکسین ایجاد میشود. در طی بررسی هایی نشان داده اند که در انواعی که عامل التهاب موضعی در معده هستند، سایتوتوکسین بیشتر وجود دارد تا انواعی که از بیماران بدون علامت جدا شده است. از دیگر ترشحات باکتری پروتئاز و فسفولیپاز است که در آسیب مخاط معده نیز دخیل می باشد. فیزیولوژی این باکتری بسیار پیچیده است. حضور این باکتری در معده منجر به کاهش جذب مواد معدنی، تأثیر بر هورمونها و تجمع پلاکتها در عروق می شود و در ایجاد ناراحت های کلیوی ممکن است دخالت داشته باشد. هلیکوباکتر پیلوری و آسیب حاصله از آن محدود به سنین بزرگسالی نیست. در هر سنی همچنان که اشاره گردید در خانواده ای که یک نفر مبتلا باشد، دیده میشود. اغلب بدون علامت است، لیکن گاه با ترش کردن یا درد در ناحیه معده همراه می باشد. این بیماری به اختلال جذب و سوء هاضمه منجر میگردد، که خود زمینه ساز بیماریهای دیگری است.تشخیص این بیماری به طرق مختلف خون، تنفس، مدفوع و سایر تستها قابل انجام است. تست خون: از همه موارد معمولی تر است، در طی این تست آنتی بادی های ضد باکتری تعیین و اندازه گیری میشود. تست بررسی آنتی بادی در بزاق به اندازه جستجوی آنتی بادی در سرم خون ارزش دارد. تست آنتی بادی برای تشخیص بیماری و وجود ارگانیسم ضمن حساسیت و دقت زیاد، از سایر تستها نیز ارزانتر است. تقریباً ۹ هفته بعد از درمان، سطح آنتی باد ی ها شروع به پائین آمدن می کنند. تست سرولوژی حدود ۹ هفته بعد از درمان، پاک شدن معده از باکتری او را با پایین آمدن سطح آنتی بادی ها نشان می دهد. لیکن تست اوره بلافاصله بعد از قطع درمان عدم وجود ارگانیسم را مشخص میسازد. عود بیماری بعد از ۹ ماه مجدداً امکان پذیر است. درمان بیماری از پیدایش زخم در معده ممانعت میکند.
  • تست تنفس اوره: که می تواند در مطب پزشک نیز انجام شود، یک تست سریع است و با آنزیم اوره آزی که باکتری تولید میکند، شناخته می شود.
آزمایش مدفوع: که در طی این روش باکتری به عنوان آنتی ژن (HpSA)در مدفوع جستجو می شود. تهیه نمونه بیوپسی: با استفاده از آندوسکوپی که بهترین و دقیق ترین روش تشخیص باکتری می باشد، انجام می شود.درمان این عفونت با استفاده از آنتی بیوتیک هاقابل انجام است. آنتی بیوتیکها چنانکه قبلاً نیز اشاره گردید، باعث از بین رفتن باکتریهای مفید بدن میشود. باکتریهای مفید بدن علاوه بر تولید ویتامین ها، متابولیسم گوارشی را افزایش می دهند و بر علیه قارچ های دستگاه گوارش نیز عمل میکنند. مصرف آنتی بیوتیک هاو از بین رفتن باکتری های مفید با عوارض دیگر و افزایش قارچ در روده همراه است. لذا برای جلوگیری از این امر باید از قرص های آماده حاوی باکتریهای مفید مثل لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نیز همزمان استفاده نمود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد