هل و این همه خاصیت..!


هل و این همه خاصیت..!

هل و این همه خاصیت..!

هل

ادویه خوشبویی است و در غذاها و نوشیدنیها مصرف دارد که در زیر بیشتر به آن اشاره خواهد شد :هل گیاهی است که در مناطق حاره و گرم می روید . وطن آن هندوستان می باشد و حدود ۸۰ % مصرف هل دنیا از هندوستان صادر می شوداین گیاه پایا و علفی است که ریزوم آن ساقه های هوائی مانند برگ بهم پیچیده گاهی تا ارتفاع ۴ متر خارج می شودیک یا دو ساقه گل دهنده از قاعده ساقه های هوائی خارج می شود که دارای گل های کوچک برنگ سفید یا سبز روشن می باشد - میوه هل بیضی شکل ، مانند قلب و برنگ زرد یا سبز روشن بطول ۲-۱ سانتی متر است.دانه های معطر و مطبوعی برنگ قهو هایمایل به قرمز در آن وجود دارد که به مصرف ادویه و خوشبو کردن مشروبات و غذاها میرسد

خواص دارویی هل

هل از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است ۱)چون هل بشکل قلب می باشد بنابراین تقویت کنده قلب است ۲)بادشکن بوده و گاز معده و روده را خارج می سازد ۳)تقویت کننده بدن است ۴)ادرار آور است ۵)قاعده آور است ۶)مقوی سیستم هضم است ۷)باعث هضم غذا می شود ۸)زخم های دهان را برطرف می کند بدین منظور دم کرده هل را در دهان مضمضه کنید . ۹)خوشبو کننده دهان است ۱۰ )برای تسکین گوش درد ، گرد هل را در گوش بریزید ۱۱ )برای برطرف کردن دل بهم خوردگی و تهوع از دم کرده هل استفاده کنید۱۲ )اشتها آور است ۱۳ )تب را پائین می آورد ۱۴ )معالج سرماخوردگی است ۱۵ )برای تسکین درد رماتیسم مفید است ۱۶ )ترشی معده را برطرف می کند ۱۷ )ضد مسمومیت است ۱۸ )برای رفع بیماریهای چشم مفید استت.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد