همراه کردن درمان های پزشکی معمول و پزشکی جایگزین در درمان سرطان


همراه کردن درمان های پزشکی معمول و پزشکی جایگزین در درمان سرطان

همراه کردن درمان های پزشکی معمول و پزشکی جایگزین در درمان سرطان

 در مقابله با سرطان، هیچ چیز مفیدتر از همراه کردن پزشکی معمول و پزشکی جایگزین نیست. یک رژیم غذایی سالم طبیعی غنی از مواد مغذی ضدسرطان، بهترین راه شروع است. این کار بدن را هم در پیشگیری از سرطان و هم در دوران درمان معمولی سرطان کمک میکند. بسیاری از عوارض جانبی دوران شیمی درمانی و پرتودرمانی، ناشی از سوء تغذیه است. با یک رژیم غذایی مناسب، دارای مقادیر زیاد مواد مغذی، در طی درمان سرطان می توان از سوء تغذیه جلوگیری کرده و از بین رفتن سلول های سرطانی بسیار سریع تر از معمول صورت میگیرد. کارهای دیگر برای همراه کردن با درمان معمول سرطان انجام مراقبه، یوگا و روش های آرامش است. این کارها ذهن را آرام کرده و به حفظ نگرش مثبت به کاهشاندازه تومور کمک میکنند. مصرف ویتامین ها و کانی ها بسیار مفید است، و مواد مغذی ضداکسایش و انرژی زای ضروری برای مقابله با سلول های سرطانی و بالا بردن سطح انرژی بدن را فراهم میکند. با مصرف ویتامینها، کانیها و گیاهان خاص، عوارض جانبی دوران شیمی درمانی، عمل جراحی، یا پرتودرمانی کمتر شده یا از بروز آنها جلوگیری می شود.محدود نشدن به یک نوع درمان بسیار مهم است. با ترکیب درمان معمولی و شفابخش های طبیعی، نگرش مثبت، خنده و شادی و رژیم غذایی سالم، نتایج خوب مقابله با سرطان بسیار سریع تر از آنچه انتظار میرود پدیدار میگردد.گرچه من خود یک طبیعت درمانگر و معتقد به روش های درمانی پزشکی جایگزین هستم، چشمم را بر روی روش های درمانی پزشکی معمول نبستم، و دریافتم که هریک از این روشها در دنیا و برای نیازهای خاصی درمانی من جای خاصی خود را دارند. من عمل جراحی و شیمی درمانی را همراه با هر درمان طبیعی که فکر میکردم برای من مناسب و مفید هستند، انجام دادم.در آغاز، درمان من برای شش ماه برنامه ریزی شده بود، چون سرطان بیش از انداره یک نوزاد بزرگ شده و به جاهای دیگر بدنام گسترش یافته بود. بعد از سه ماه درمان با هر دو روش پزشکی معمول و شفابخش های طبیعی، سرطان به طور کامل از بین رفته بود، که باعث تعجب پزشکان، خانواده و دوستانم گردید. حیرتآور است که یک ذهن کاملاً باز با آرزوی التیام، میتواند این همه مؤثر باشد. هیچ گاه در قدرت ذهن خود شک نکنید!

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد