همه چیزدرباره درد پاشنه…..


همه چیزدرباره درد پاشنه…..

همه چیزدرباره درد پاشنه.....

 علل درد پاشنه براساس محل درد به ۳ دسته تقسیم می شوند؛ 1-علل داخل پاشنه، 2-علل پشت پاشنه3- علل زیر پاشنه

علل داخل پاشنه

بیماری های استخوان پاشنه استخوان کالکانئوس مستعد بروز تمام انواع عفونت های استخوانی میباشد، گرچه بروز عفونت در آن مساله شایعی نیست. شایعترین نوع عفونت در این استخوان، عفونتهای پیوژن هستند. سایر بیماریها در این استخوان مثل تومورهای بدخیم یا خو ش خیم و یا بیماری پاژه می توانند علت زمینهای بروز درد در پاشنه باشند. او به آرتریت مفصل سابات الار شایع ترین آرتریت در مفصل ساب تالار، استئوآرتریت میباشد. استئوآرتریت ایجادشده عمدتاً از عوارض بروز شکستگی در استخوان کالکانئوس میباشد. سایر اشکال آرتریت نیز (مثل آرتریت های چرکی، روماتویید آرتریت، آرتریت نقرسی و آرتریت سلی) ممکن است علت ایجاد درد پاشنه باشند

علل درد پشت  پاشنه

پارگی تاندون آشیل (قبلا بحث شده است) . پاراتاندینیت پاشنه واژه پاراتنون (paratenon) به بافت نرم موجود در اطراف تاندون آشیل اتلاق می شود. این بافت نرم به لغزش تاندون آشیل کمک میکند. بنابراین پاراتاندینیت به معنی بروز التهاب در بافتهای نرم اطراف تاندون آشیل (Paratenon) میباشد. بیماری در بالغان جوان و فعالدیده میشود. علایم پاراتندینیت به صورت درد موضعی در پشت پاشنه پا بروز میکند. این درد با فعالیت (مثلاً راه رفتن) تشدید پیدا میکند. در معاینه، هنگام لمس بافت نرم که در عمق تاندون آشیل قرار گرفته است، تندرنس ایجاد می شود. پس در معاینه در پشت تاندون تندرنس و تورم مشهود است. توجه کنید که خود تاندون کاملاً سالم است. درمان معمولاً با تزریق کورتون به اطراف تاندون (نه خود تاندون) صورت میگیرد. هنگام تزریق باید کاملاً دقت کرد تا تزریق به تاندون آشیل صورت نگیرد زیرا با این کار به علت ضعیف شدن تاندون آشیل احتمال بروز پارگی تاندون آشیل افزایش مییابد. در موارد مقاوم به درمان طبی، درمان جراحی به صورت برداشت بافت نرم اطراف و عمق تاندوناشیل انجام می شود

التهاب در بورس پشت پاشنه

التهاب در بورس پشت پاشنه شایعترین علت درد پشت پاشنه است. این عارضه معمولاً در زنان جوان دیده شده و ناتوانی قابل توجهی ایجاد میکند. این بورس بین توبریزینه کالکانئوس و پوست قرار دارد. مالش مکرر بورس توسط پشت کفش باعث التهاب و مایع داخل آن می شود. یکی  از علایم بیماری درد و تندرنس است که خنگام  راه رفتن بدتر می شود. درد معمولاً در فصل زمستان بدتر می شود (winter heel). در معاینه در پشت پاشنه برآمدگی کیستی شکلی دیده می شود که پوست روی آن می تواند قرمز و ضخیم باشد. در موارد خفیف این عارضه می توان به پشت پا چسبب زخم چسباند تا تماس با پشت کفش کمتر شود و یا از کفش های نرم استفاده کرد. در موارد شدید و در صورت عدم پاسخ درمان کیست درآورده می شود و هم چنین با درآوردن توبروزیته کالکانئوس احتمال عود آن را کم می کنیم.اپیوفیزیت کالکانئوس( این عارضه به خاطر واردآمدن کششی مزمن در محل اتصال تاندون آشیل به آپوفیز خلفی استخوان کالکانئوس و در دوره رشد فعال در اطفال رخ میدهد. کودک مبتلا معمولاً سنی بین ۸ تا ۱۳ سال دارد و عمدتاً از درد پشت پا شکایت دارد و ممکن است کمی بلنگد. در معاینه روی توبروزیته کالکانئوس (قسمت تحتانی آن) تندرنس وجود دارد. گرافی طبیعی است. معمولاً به درمان خاصی نیز نیست. امّا در صورت شدید بودن درد، از یک گچ زیر زانو به منظور تخفیف درد برای چند هفته استفاده می شود

علل درد زیر پاشنه پا

 Tender heel padدر این اختلال بافت چربی - فیبرو زیرپاشنه ملتهب میگردد. علت این التهاب وزن بدن است که به این نقطه . وارد می آید. این التهاب ایجادشده، باعث بروز درد هنگام ایستادن و یا راه رفتن میگردد. در معاینه این ناحیه تندرنس دارد. معمولاً درد به تدریج و خودبخود برطرف می شود، اما می توان از تزریق کورتون، کفی کفش نرم و یا گرمادرمانی به منظور تسریع روند بهبود استفاده کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد